Om CBS

Privatlivspolitik og cookies

CBS' cookie- og privatlivspolitik.

 

Privatlivspolitik og cookies

Oversigt:

  1. Ejeroplysninger
  2. Hvad er cookies?
  3. Sådan sletter eller blokerer du for cookies
  4. Formål med cookies på vores webside
  5. Google Analytics
  6. Cbs.dk (Drupal Open Source CMS)
  7. Hvorfor informerer Copenhagen Business School om dette?
  8. Brug af personoplysninger
  9. Kontakt vedrørende personoplysninger
  10. Beskyttelse af personoplysninger

1. Ejeroplysninger
Denne webside udbydes af:
Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 3815
E-mail: cbs@cbs.dk

2. Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

3. Sådan sletter eller blokerer du for cookies
Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser
Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
Vejledning i at slette cookies på Opera browser
Vejledning i at slette cookies på Safari browser
Vejledning i at slette flash cookies (gælder alle browsere)
Vejledning i at slette cookies på iPad, iPhone, iPod touch
Vejledning i at slette cookies fra Android telefoner
Vejledning i at slette cookies fra Windows Phone 7

4. Formål med cookies på vores webside
CBS anvender cookies til følgende formål:
• Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.
• Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores webside og kan dokumentere dette over for annoncører.

Sitet anvender cookies fra følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

5. Google Analytics
Cookies fra Google Analytics bruges til at måle trafikken på websiden.

Fravælg cookies specifikt fra Google Analytics.

6. Cbs.dk (Drupal Open Source CMS)
Cbs.dk (Drupal Open Source CMS) sætter cookies for at:
• gemme oplysninger om hvorvidt, brugeren har JavaScript slået til i browseren. Cookien betyder, at brugeren ikke får en blank side eller, at information stadig vises korrekt, også hvis JavaScript ikke er slået til. Formålet med denne cookie er at give en bedre brugeroplevelse.

Desuden sættes en cookie, når en bruger har accepteret, at cbs.dk anvender cookies.

7. Hvorfor informerer Copenhagen Business School om dette?
Cookies bruges til at indsamle oplysninger om internetbrugeres adfærd. Selvom dette oftest sker for at give brugeren en bedre oplevelse eller er teknisk nødvendigt for at benytte en løsning, skal brugeren informeres om, at cookien sættes samt have mulighed for at undgå, at det sker fremover.

Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på slutbrugerens terminaludstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr", som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.

Bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

8. Brug af personoplysninger
Personoplysninger videregives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil. Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger i forbindelse med registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysningerne bruges til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websiden.

9. Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos CBS, skal du rette henvendelse på info@cbs.dk eller telefon 38 15 20 25. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. I henhold til Persondataloven (PDL) § 31, har du krav på at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig ligesom, at du også kan gøre indsigelse mod en registrering.

10. Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. CBS er derfor forpligtiget til at beskytte alle persondata mod oplysningernes hændelige eller ulovlige tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse og mod, at de kommer uvedkommende til kundskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

I henhold til Persondataloven (PDL) § 5, stk. 5, må personoplysninger ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websider.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens § 58, stk. 1.

Denne cookie- og privatlivspolitik er baseret på anbefalingerne fra Minecookies.org.

Disse betingelser er senest opdateret den 27. februar 2015.

Sidst opdateret: Communications // 27/02/2018