Om CBS

CBS følger gældende praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internettet.

Hvis du er af den opfattelse at et billede af dig optræder i en uhensigtsmæssig sammenhæng på cbs.dk, bedes du rette henvendelse til communications@cbs.dk med angivelse af hvilket billede det drejer sig om. Billedet vil blive fjernet hurtigst muligt.

Sidst opdateret: Communications // 04/01/2017