Prestigefuld bevilling til projekt om konsekvenserne af computeralgoritmer

Nyheder

Christian Borch, professor MSO ved CBS, har netop modtaget et Consolidator Grant fra Det Europæiske Forskningsråd til projektet “AlgoFinance”. Han skal undersøge, hvad der sker, når handel på finansmarkeder styres af computeralgoritmer.

 
Foto: Bjarke MacCarthy
13/12/2016

Over de seneste ti år er de finansielle markeder blevet computerstyrede i en sådan grad, at hovedaktiviteten i dag er drevet af fuldt automatiserede computeralgoritmer. Algoritmerne programmeres af mennesker, men når først de er blevet sat til at agere på markederne, gør de det uden menneskelig indblanding. Formålet med projektet ”AlgoFinance” er at foretage en sociologisk undersøgelse af følgerne af algoritmehandel. Professor MSO Christian Borch fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS har modtaget Det Europæiske Forskningsråds Consolidator Grant på knap 12 millioner kroner til at udføre forskningen.

Tre fokusområder
Forskningsprojektet, med den fulde titel “Algorithmic Finance: Inquiring into the Reshaping of Financial Markets” består af tre hoveddele. Den første del undersøger konsekvenser af algoritmehandel internt i virksomheder. Gennem interviews og etnografisk feltarbejde vil forskerne fra CBS undersøge forskellige typer af algoritmer. Den første del handler desuden om, hvordan mennesker udvikler og arbejder med algoritmer til handelsbrug. I den anden del af projektet sættes mennesker i parentes, fordi projektet ser på interaktionen mellem fuldt automatiserede algoritmer.
“Det er en virkelig fascinerende del af projektet. Det, vi har at gøre med her, er en form for interaktion, som kan have stor indvirkning på de finansielle markeder,” fortæller Christian Borch og tilføjer:

“Selve interaktionen mellem algoritmer er dog ikke særligt godt klarlagt, bl.a. fordi den ikke kan observeres direkte. Som reaktion på dette og for bedre at kunne forstå hvordan sådanne interaktioner udfolder sig, vil vi udvikle en computersimulering af algoritmisk interaktion og dens effekt på for eksempel markedsstabilitet og ustabilitet.”

Intentionen er at gøre simulationen offentligt tilgængelig, så andre frit kan bruge den.
Slutteligt vil tredje del af forskningsprojektet undersøge de former for social interaktion, som kan identificeres i de aktuelle finansielle markeder, der domineres af algoritmehandel.

Et tværfagligt perspektiv
Christian Borch forklarer, at bevillingen giver ham en unik mulighed for at studere nogle meget komplekse og svært gennemskuelige processer.
”Én ting, som er særligt spændende, er, at forskningsprojektet vil have en tværfaglig tilgang til algoritmehandel på grund af deltagernes forskellige baggrunde i filosofi, sociologi, datalogi og fysik,” siger Christian Borch og tilføjer:

“Jeg forventer, at denne særlige kombination af evner og kompetencer vil gøre os i stand til at forstå algoritmehandel på nye måder, hvor man følger processen fra udvikling og afprøvning af algoritmer til at undersøge deres interaktioner og markedspåvirkning.”

“AlgoFinance” er et fireårigt projekt. Christian Borch vil lede projektet, der forventes igangsat i juni 2017.

 

Hvis du har spørgsmål, så kontakt gerne Christian Borch

Uddannelses- og Forskningsministeriet har offentliggjort en nyhed om alle modtagerne af bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd

Sidst opdateret: Communications // 15/12/2016