LPF (MPP) skifter navn!


02/01/2023

Fra januar 2023 ændrer Department of Management, Politics and Philosophy (MPP) - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF) - sit navn til Department of Business Humanities and Law (BHL).

Det nye navn er en bedre afspejling af de fagområder, der blev lagt sammen med MPP i 2018 fra tre forskellige institutter. Det er samtidig en særlig anerkendelse af jura på CBS og områdets forsknings- og uddannelsesmæssige bidrag.

Efter konstruktive drøftelser internt og med vores peers kom vi frem til et generisk navn, Business Humanities, som skal styrke og definere vores unikke plads på CBS, herunder vores mission og strategi.

Vi mener, at vores nye navn flugter med og bidrager til at realisere CBS' ambitioner om at være en transformativ business school, der ikke mindst tager de store udfordringer for erhvervslivet og samfundet alvorligt.

Business Humanities har længe været drøftet, navnligt i den anden Carnegie-rapport og i regi af den amerikanske tænketank Aspen Institute, hvor flere forskere fra vores institut igennem et årti har været centrale repræsentanter i disse drøftelser.

Business Humanities adskiller sig radikalt fra humaniora i "elfenbenstårnet", idet det med banebrydende og integrerende tilgange skaber ny relevans for såvel erhvervsliv og samfundet i øvrigt med et klart og nyt blik på emner som forretningsetik, entrepreneurship, bæredygtighed, mangfoldighed, ledelse og styring.

Centralt i det nye instituts vision er et ønske om, at de humanistiske discipliner som f.eks. filosofi og historie, skal suppleres med fortolkende samfundsvidenskab og moderne social og politisk tænkning.

Business Humanities har en bemærkelsesværdig dobbelt karakter, som er særlig vigtig i dag. Den definerer et vidensområde omkring de store udfordringer, som menneskeheden aktuelt står over for, og som grundlæggende påvirker såvel erhvervsliv og samfundet i bredere forstand.

Business Humanities vil strategisk stille skarpt på, hvordan de menneskelige evner udvikles for bedre at imødegå de radikalt nye udfordringer, vi globalt ser i disse år.

Læring er således kernen i Business Humanities, ligesom det er tilfældet på det nye transformative CBS med sit unikke fokus på at skabe en generation af CBS studerende med stærke Nordic Nine Kapaciteter.

Det nye institut vil være organiseret i tre akademiske administrative enheder:

  • Governance, Culture and Learning
  • Entrepreneurship, Ethics & Leadership
  • CBS Law

Vi ser frem til at fortsætte og udvikle det gode samarbejde med alle områder på CBS.

Vores nye navn vil være synlig på hjemmeside og e-mail fra 26. januar. Man vil selvfølgelig også i fremtiden kunne skrive til os på den nuværende mpp e-mail adresse.

Vi håber og tror på, at vores kolleger CBS vil dele vores entusiasme for vores nye navn og gennem samarbejde bidrage til, at vi kommer bedst muligt fra start.

Yderligere info: Mitchell Dean, Institutleder.

Sidst opdateret: Department of Business Humanities and Law // 02/01/2023