PeRCent udgiver pjece om det danske pensionssystems sejre og udfordringer

Kronikserien på i alt ni kronikker udgivet i dagbladet Børsen, udgives nu som pjece.

09/03/2023

PeRCent igangsatte i 2019 et større projekt med formålet om at udgive en bog om det danske pensionssystem på et anerkendt internationalt forlag. I sommeren 2022 udkom bogen "The Danish Pension System – Design, Performance and Challenges" på Oxford University Press. Bogen indeholder bidrag fra en række pensionseksperter fra forskningsverdenen, Nationalbanken, Finanstilsynet m.v.

Med henblik på at at fremme en offentlig debat om bogens centrale temaer indgik PeRCent i efteråret 2022 en aftale med dagbladet Børsen om at udgive en serie på i alt ni kronikker, skrevet af bogens forfattere og i forlængelse af bogens ni kapitler.

De ni kronikker er blevet bragt i løbet af vinteren 2022/23, og meget tyder på, at kronikkerne har affødt en del refleksioner om vores pensionssystem. I forbindelse med formidlingsprojektet, har vi samlet alle de ni kronikker i en pjece. Vi vil gerne rette en varm tak til alle forfatterne for deres bidrag, samt en stor tak til dagbladet Børsen for opbakningen til dette formidlingsprojekt.

Du kan tilgå pjecen og læse hele kronikserien ved at klikke her.

 

Sidst opdateret: Department of Finance // 25/01/2024