Nyt center på CBS skal sikre det danske pensionssystem

Hvad skal der til, for at Danmark kan fastholde sin position som et land med et af de bedste pensionssystemer i verden? Det spørgsmål skal et nyt forskningscenter være med til at besvare gennem forskning, undervisning og bidrag til den offentlige debat.

20/02/2015

Det danske pensionssystem står over for store udfordringer i fremtiden. Der bliver flere ældre, danskerne skal vænne sig til selv at spare mere op til pensionen, og pensionsopsparingerne skal forvaltes i et miljø med lav rente.

Center for Pensionsøkonomi (PeRCent) er et nystartet forskningscenter ved CBS, og det er sat i verden for at bidrage til en bedre forståelse og håndtering af netop udfordringer som de ovenstående. Det ledes af CBS-professorerne Svend Erik Hougaard Jensen, Jesper Rangvid og Carsten Sørensen, mens Ida Willumsen er administrativ koordinator for centret.

- Vi ser os selv i sammenhæng med alt det analytiske arbejde, der bedrives rundt i pensionssektoren i Danmark, som har medvirket til, at Danmark har et af de bedste pensionssystemer i verden. Vi vil bidrage til at fastholde den position ikke bare de næste år – men de næste 25 år, siger Svend E. Hougaard Jensen.
 

Forskning og uddannelse

PeRCent er forankret på CBS i tilknytning til Institut for Finansiering og Økonomisk Institut. Hovedaktiviteten bliver at udgive forskningsresultater af høj kvalitet, men uddannelse af ph.d.’ere og undervisning i pensionsøkonomi på kandidatniveau prioriteres også højt.

- Vi beskæftiger os med pensionsspørgsmål på universitetsniveau, og på den måde skulle vi gerne kunne udfylde det forskningsgab, der er i branchen. Vi skal spille sammen med branchen ved at være dem, der arbejder med pensionsspørgsmål på et forskningsmæssigt grundlag, fortæller Svend E. Hougaard Jensen.

Det tredje fokuspunkt for centret er at bidrage til den offentlige debat om pension. Centret kommer til at afholde et årligt ’Flagship Event’ i samarbejde med pensionssektoren, der vil løbende blive afholdt seminarer og workshops, ligesom der vil blive udgivet ’policy briefs’, hvor aktuelle emner bliver forklaret.
 

Sammenhængskraft

Centret kommer til at arbejde tæt sammen med pensionsbranchen. Det udmønter sig blandt andet i et advisory board, hvor topfolk fra pensionsbranchen er repræsenteret.

- Samarbejdet med branchen er en essentiel del af PeRCent. Det giver en direkte dialog, hvor vi kan afstemme vores arbejde med branchen løbende. Men vi er selvfølgelig ikke i lommen på branchen, og det er uafhængig forskning, vi bedriver, siger Svend E. Hougaard Jensen.

PeRCents første Flagship Event løber af stablen d. 16. juni i år. Her vil der bl.a. være fokus på, hvad det betyder, at pensionssektoren skal investere i et miljø med meget lav rente. Arrangementet er både rettet mod forskere og praktikere i branchen. 
 

Advisory Board består af: professor Torben M. Andersen (formand, Aarhus Universitet), professor Peter Løchte Jørgensen (Aarhus Universitet), professor Susan Christoffersen (University of Toronto), adm. dir. Torben Möger Pedersen (PensionDanmark), adm. dir. Per Bremer Rasmussen (Forsikring & Pension), adm. dir. Per Klitgaard (Danica), adm. dir. Paul Brüniche-Olsen (Lærernes Pensionskasse), adm. dir. Carsten Stendevad (ATP) og adm. dir. Laila Mortensen (Industriens Pension).
 

For yderligere information kontakt Svend E. Hougaard Jensen

Læs mere om PeRCent

Sidst opdateret: Communications // 17/12/2017