Henrik Ramlau-Hansen ansættes ved Institut for Finansiering på CBS og tilknyttes PeRCent

Tidligere økonomidirektør (CFO) i Danske Bank, dr. scient. Henrik Ramlau-Hansen, tiltræder 1. juni 2016 som lektor ved Institut for Finansiering. Henrik Ramlau-Hansen vil udvikle og forestå nye fag i pensionsøkonomi, og han tilknyttes Pension Research Centre (PeRCent).

17/05/2016

Institut for Finansiering ved CBS har den glæde at meddele, at Henrik Ramlau-Hansen tilknyttes CBS som lektor ved instituttet pr. 1. juni 2016. Ramlau fratrådte for nylig stillingen som økonomidirektør (CFO) i Danske Bank efter at have været en central aktør i genopretningen af bankens rentabilitet. I løbet af hans 5 årige ansættelse som økonomidirektør øgedes bankens nettoresultat (før afskrivninger på goodwill) fra 1,7 i 2011 til 17,7 mia. kr. i 2015

Foruden erfaringen fra Danske Bank har Henrik Ramlau-Hansen også haft en markant karriere med fokus på forsikring og pension. Henrik Ramlau-Hansen var administrerende direktør for Danica Pension i perioden 2000-2010. Før skiftet til Danica havde han en anerkendt akademisk karriere og var lektor i forsikringsvidenskab ved Københavns Universitet. Ramlau er dr. scient. i forsikringsmatematik, og hans videnskabelige produktion rummer en række væsentlige internationale publikationer. Kvaliteten manifesteredes ved tildelingen af David Halmstad Memorial Prize for den bedste engelsksprogede artikel i forsikringsvidenskab publiceret i 1988. 

 “Vi er særdeles glade for, at Henrik Ramlau-Hansen har valgt at bruge sine erfaringer fra det absolutte topniveau i den finansielle sektor til fordel for de studerende på CBS”, siger institutleder ved Institut for Finansiering, professor Søren Hvidkjær, som understreger, at ”CBS sætter stor pris på den støtte, som den danske pensionssektor har ydet til Pension Research Centre (PeRCent), hvilket har muliggjort ansættelsen af Henrik Ramlau-Hansen”.

Henrik Ramlau-Hansen får et særligt fokus på udviklingen af to nye valgfrie fag på cand.merc.-uddannelsen, nemlig ‘The Mathematics of Life Insurance and Pension’ samt  ‘Pensionsøkonomi – Samfund, Regulering og Organisation’, og han vil forelæse i begge fag.

 “Med den unikke kombination af forskningsviden i pensionsområdet og ledelseserfaring på absolut topniveau fra både pensions- og banksektoren er Henrik Ramlau-Hansens tilknytning til PeRCent et stærkt bidrag til at opfylde PeRCents mål om tilvejebringelse af forskning, undervisning og formidling for at bidrage til udviklingen af det danske pensionssystem” siger professor Jesper Rangvid, der sammen med professor Svend-Erik Hougaard Jensen ved Økonomisk Institut er ansvarlige for PeRCent.

For yderligere information kontakt Henrik Ramlau-Hansen (2220 7310), centerleder Jesper Rangvid (jr.fi@cbs.dk, 3815 3784) eller institutleder Søren Hvidkjær (sh.fi@cbs.dk, 3815 3533).

 

henrikramlauhansen
Photo credit: Christensen Photography 

Sidst opdateret: Department of Finance // 17/05/2016