Stor bevilling sikrer forskningsbaseret løft til dansk produktion

Forskere fra CBS er med i det nye store forskningssamarbejde, Manufacturing Academy of Denmark (MADE), der med 183,5 mio. i ryggen skal styrke dansk produktion og konkurrenceevne.

21/03/2014

Af Trine Madsen og Jørn Albertus
Mere end hver femte arbejdsplads i danske produktionsvirksomheder er forsvundet, siden krisen satte ind i 2008. Det kræver uddannelse, innovation og forskning i verdensklasse at forny og effektivisere produktionen, så produktionsvirksomhederne kan klare sig i konkurrencen og skabe nye danske arbejdspladser.

MADE er et nyt stort samarbejde mellem virksomheder, universiteter og teknologiske institutter i Danmark, der med 183,5 mio. i ryggen skal skabe et stærkere forskningsmiljø inden for produktion i Danmark over de næste fem år.

Samtidig skal det styrke danske produktionsvirksomheder til at kunne omstille produktionen, når kunderne og konkurrencen kræver det.  

- Med MADE lancerer vi en sammenhængende indsats, hvor virksomhederne kan udvikle deres produktion i tæt samspil med forskere og andre virksomheder. Det vil gøre Danmark mere attraktivt at producere og investere i - og give et tiltrængt løft til vores produktivitet, forklarer administrerende direktør i DI, Karsten Dybvad og suppleres af formanden for MADE, forskningsdirektør i Grundfos, Lars Enevoldsen:

- Fremstillingsindustrien bliver konstant presset af lande, hvor omkostningerne er lavere end herhjemme. Men det er ikke nok at få produceret varerne billigere. Kunderne stiller hele tiden nye krav, og det kræver en hurtig og fleksibel produktion.

Fremtidens produktionsparadigme i Danmark
- Formålet med CBS’ bidrag til MADE er at formulere fremtidens danske produktionsparadigme, det vil sige et paradigme for fastholdelse og udbygning af produktion i Danmark, siger professor Torben Pedersen, SMG, der står i spidsen for CBS forskning under MADE.

Alle de CBS-forskere, der deltager i projektet, er med i CBS Competitiveness Platform. Udover Torben Pedersen er det professorerne Christer Karlsson, PEØ og Thomas Ritter, SMG. DTU Management Engineering, Aalborg Universitet og Force Technology er også med i forskningen i fremtidens produktionsparadigme.

Torben Pedersen fremhæver, at mange danske produktionsvirksomheder på tværs af brancher og størrelse, står med de samme udfordringer som for eksempel, hvordan man kan kombinere høj grad af effektivitet med villigheden til at løbe en risiko ved at introducere nye ideer i produktionen, eller hvordan man kan udnytte fordelene ved standardisering uden at miste fleksibilitet.

Eksperimenter i bredt samarbejde
Der skal gennemføres en lang række eksperimenter i de involverede virksomheder.

- Eksperimenterne skal give et klarere billede af fremtidens produktionsparadigme, som også får de særlige forhold med, der gør sig gældende på det danske arbejdsmarked: flade hierarkier, et fleksibelt jobmarked, samt at uafhængige og opfindsomme medarbejdere har særlige forudsætninger for at håndtere disse udfordringer, forklarer Torben Pedersen, som glæder sig til at komme i gang, lige som virksomhedspartnerne gør det:

- Den problemstilling, vi kommer til at behandle, er interessant ikke bare med Grundfos’ briller men generelt for industrien i Danmark, fortæller Torben Buch Rasmussen, Technology Director i Grundfos, som er en af partnerne i Fremtidens Produktionsparadigme.

Langsigtet kobling mellem teori og praksis
Torben Buch Rasmussen glæder sig særligt til at se den langsigtede kobling mellem den praktiske og videnskabelige verden:

- Vi er vant til at have studerende i virksomheden, der i en kort periode behandler forskellige problemstillinger, men det at have fokus over en lang periode på 4-5 år giver helt andre perspektiver i at få skabt et link mellem den praktiske og den teoretiske verden. At have akademiske kapaciteter med i projektet bliver noget nyt, som bliver spændende at følge, siger han.
Udover Grundfos er partnerne, hvor der gennemføres projekter, Coloplast, NKT Photonics, TRESU og Haarup Maskinfabrik. CBS forventer dog, at denne liste vil blive udvidet med flere virksomheder, da projekterne allerede har tiltrukket stor opmærksomhed. Ikke mindst de små og mellemstore virksomheder (SMV) er i fokus.

Fakta
183,5 mil. kr. til Manufacturing Academy of Denmark

MADE er en selvstændig forening, der blev etableret sidste år, som består af 26 produktionsvirksomheder, fem universiteter, to teknologiske institutter og Dansk Industri. MADE har modtaget bevillinger fra blandt andre Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Den samlede forskningsramme er dermed på 183,5 mio. kr. over 5 år (se faktaboks).

MADE har i slutningen af 2013 modtaget bevilling til en Strategic Platform for Innovation and Research, en såkaldt SPIR-bevilling, på 64 mio. kr. til produktionsforskning fra Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Bevillingen er medfinansieret med følgende:
88 mio. kr. fra virksomhederne (in-kind og kontant), 21 mio. kr. fra Industriens Fond, Industriens Arbejdsgivere i København og Provinsindustriens Arbejdsgiverforening (herudover 8 mio. kr. til etablering af MADE-foreningen), og 10,5 mio. kr. fra universiteterne. Den samlede forskningsramme er dermed på 183,5 mio. kr. over 5 år.

For mere information kontakt professor ved CBS Torben Pedersen på mail: tp.smg@cbs.dk eller tel: +45 38152521.
 

Sidst opdateret: Communications // 02/09/2020