Ph.d.-studerende søges til spændende projekt om den ambidextrøse organisation


01/07/2014

Ph.d.-studerende søges til spændende projekt om den ambidextrøse organisation

 

Vi søger en kandidat til et 3 års Ph.d. studium, som brænder for at kombinere teoretisk og praktisk viden om produktion. Den Ph.d.-studerende vil indgå i et forskningsteam, hvor det konkrete Ph.d.-projekt handler om hvordan man bedst organiserer produktions-aktiviteterne, så man både kan forfølge målet om LEAN/effektivitet på den ene side og innovation/risiko-villighed på den anden side.

To centrale elementer i Ph.d.-projektet vil dels være en gennemgribende analyse af typiske barrierer og flaskehalse i produktionen hos danske virksomheder i forhold til at balancere mellem effektivitet og innovation, og dels en kortlægning af litteraturen og best-practice omkring dette dilemma som i litteraturen betegnes den ambidextrøse organisation.

Projektet er en del af Manufacturing Academy of Denmark (MADE), som er et storstilet 5-årigt projekt med det formål at styrke danske virksomheders kompetencer indenfor produktion. Se mere om MADE her: www.made.dk
Ph.d-projektet gennemføres i samarbejde med Grundfos, NKT Photonics og Coloplast, der vil indgå i styregruppen og ligeledes vil danne det empiriske grundlag for projektet. Derudover vil der kunne trækkes på vejlednings-ressourcer fra Copenhagen Business School (CBS) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Du kan enten have en teknisk bagrund (ingeniør eller lign.) eller en bagrund indenfor organisation og strategi – da projektet netop befinder sig i samspillet mellem disse felter og skal søge at komme med bud på hvordan man kan optimere produktionsopgaven med hensyntagen til såvel effektivitet som innovation.

Hvis du føler dig tiltrukket af dette projekt eller har yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte:

Torben Pedersen, CBS (tp.smg@cbs.dk) eller Githa Kurdahl, CBS (gku.smg@cbs.dk).

For at være kvalificeret skal ansøger have fuldført et to-årigt kandidatstudium før ansættelsen kan påbegyndes. Ph.d.-stipendiet har en varighed af 3 år. Ansættelse sker i henhold til aftalen mellem AC og Finansministeriet om lønnede ph.d.-stipendiater.

Sidst opdateret: Competitiveness platform // 20/10/2021