Spar kommunekroner med nye samarbejder

Nye tal fra DI viser, hvor meget kommuner kan spare ved at udlicitere. Gribskov kommune er nærmest Danmarksmester. CBS-professor bakker op om opgøret med sektortænkningen og peger på gevinsten ved inddragelse af civilsamfundet

25/03/2013

Alle danske kommuner kunne spare tilsammen 3,8 mia. kr., hvis de udliciterede i større stil. Alene i København kunne der spares 256 mio. kr. Sådan lyder det i en ny analyse fra DI, der har gennemgået besparelsespotentialet i landets kommuner. Gribskov sparer ifølge samme analyse 10,1 mio. kr. på grund af omfattende udliciteringer. Hvis andre kommuner brugte samme model, ville kommuneskatterne kunne sættes ned med ca. et halvt procentpoint.

Danmarks største udbud i Gribskov
Inger Marie Vynne er vicekommunaldirektør i Gribskov, og her slår de deres egen rekord i denne tid. Opgaver for ca. 250 mio. kr. årligt vil blive udbudt i løbet af efteråret 2013 inden for sundheds- og socialområdet:

- Byrådet i Gribskov Kommune er i gang med at forberede Danmarks største velfærdsudbud. Kontraktsummen løber op i ca. 1,5 mia. kr. over 6 år. Det både spændende og udfordrende er, hvordan vi gennem udbuddet kan styrke innovationskraften. Den demografiske udvikling og ønsket om mere sundhed for alle kalder på nye løsninger. De private virksomheder skal hjælpe kommunen med at finde de nye svar - og forhåbentlig vil det samtidig styrke virksomhedernes konkurrenceevne, siger Inger Marie Vynne.

Carsten Greve, der er professor ved Department of Business and Politics på CBS, bifalder opgøret med sektortænkningen og byder fokus på ressourceoptimering velkommen:

- Den offentlige sektor har i mange år ofte været ene om at løse velfærdsopgaver, men for at videreudvikle velfærdssamfundet har det offentlige fået øje på borgerinddragelse og muligheden for medskabelse af velfærd. Det er idéerne fra borgerne, virksomhederne og interesseorganisationerne, som det offentlige kan bruge til ”praksisnær innovation”, der har som mål at skabe gode resultater for færre midler. Det kan f.eks. ske gennem nye måder at involvere borgerne og brugerne på eller ved inddragelse af digitale velfærdsløsninger, siger han.

Borgerne er i centrum af OPP
I Gribskov synes man slet ikke, at det længere er et interessant spørgsmål, hvorvidt en opgave skal løses offentligt eller privat. Her har man fokus på, hvordan samarbejder på tværs af sektorerne kan skabe billigere og bedre service for borgerne.

- I sidste udbud satte vi fokus på samarbejde og partnerskab, og vi har siden løftet fælles udviklingsopgaver gennem et udviklingspartnerskab mellem de private leverandører, de kommunale leverandører og kommunen. I det kommende udbud bliver tværgående samarbejde om og med borgere, partnerskab og innovation endnu mere fremtrædende. Vi forventer, at vores kommende kontrakt- og samarbejdspartnere samarbejder med både borgerne og hinanden, vel vidende at de også er konkurrenter, siger vicekommunaldirektør i Gribskov Inger Marie Vynne.

Sidst opdateret: Communications // 20/07/2018