Produktivitetskommissionen giver i sin slutrapport gode og spændende anbefalinger til styrkelse af OPP

Nyheder

Carsten Greve giver her sin første vurdering af Produktivitetskommissionens slutrapport om offentlig-privat samarbejde

 
31/03/2014

Produktivitetskommissionen giver i sin slutrapport gode og spændende anbefalinger til styrkelse af offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionen foreslår bedre grundlag for offentlig-private partnerskaber (OPP)

Kommissionen anbefaler, ganske opløftende, styrket offentlig-privat samspil i kapitel 8 i slutrapporten, vurderer Academic Director og Professor Carsten Greve:

Konkret lyder det (1) at der skabes et stabilt marked for OPP-projekter (s.156), (2) at offentlige myndigheder har fokus på totaløkonomi fremfor kortsigtede besparelser (s. 158), (3) OPP-projekter anvendes som samarbejdsform og ikke kun som finansieringsmodel (s. 161) og (4) De danske OPP-kompetencer styrkes og samles centralt i et center (s. 161), (5) Internationale erfaringer om OPP skal inddrages systematisk fremover (s. 161), (6) Evaluering og evidens skal medtænkes fra starten i OPP-projekter (s. 161). Læs mere om rapporten.

Dansk OPP-videnscenter

CBS Public-Private Platform har i længere tid haft et aktuelt forslag om at lave et OPP-videnscenter i Danmark. Kommisionens nye rapport, underbygger kun relevansen for dette.
Produktivitetskommissionen fremhæver et innovativt OPP-projekt i Kolding Kommune, som gik efter et spritnyt plejehjem og en designvision om ”det gode ældreliv på et plejecenter”. Kolding Kommune fortalte allerede om projektet på et seminar på CBS Public-Private Platform i efteråret 2012. Læs mere om seminaret og hent Koldings projektpræsentation her.
 

Hvorfor er de 6 forslag vigtige?

Greve uddyber de 6 opmærksomhedspunkter for arbejdet med offentlig-privat samarbejde:

1) Hidtil har regering, regioner og kommuner ikke opstillet en fælles liste over mulige OPP-projekter. OECD anser det for fundamentalt, at der er en ”pipeline” af mulige projekter, hvis et OPP-marked skal op og stå. Derfor er anbefalingen helt afgørende for OPPs fremtid i Danmark.
2) Offentlige myndigheder skal fokusere på totaløkonomi, dvs. de samlede omkostninger for hele projektets løbetid. Risikodeling mellem offentlig og privat skal være afklaret fra starten. Hvis en ny letbane skal bygges skal det kunne ses, hvordan økonomien udvikler sig samlet set. Derfor kritiserer kommissionen at gå efter kortsigtede besparelser, som er det standardargument om ”at staten kan låne biligere”, som har plaget OPP-debatten i årevis.
3)  OPP er ofte blevet kritiseret for kun at være en spekulativ finansieringsmodel. Her siger kommissionen, at regeringen i stedet skal lægge vægt på OPP som samarbejdsform, da det også er, hvad OECD og den internationale forskningslitteratur på området fokuserer på.
4) De regeringer, der har opnået flest resultater med OPP, har haft et kompetencecenter i form af en central OPP-enheder.  De gælder lande som Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Canada ParnershipBC i British Columbia er meget succesrig på OPP-området med 50 gennemførte OPP-projekter i British Columbia-provinsen i Canada (samme indbyggertal som i Danmark).  OECD anbefaler det også, og det var anbefalingen på det seneste OECD-møde om OPP i februar 2014. I Danmark har der ikke været en central OPP-enhed. Derfor er det spændende, at Produktivitetskommissionen nu anbefaler en central OPP-enhed.
5) Kommissionen siger, at regeringen bør inddrage relevant erfaring fra sammenlignelige lande. Mange europæiske lande har lang tids erfaringer med OPP. Det gælder Storbritannien, Tyskland og Frankring. Canada har også mange erfaringer. OECD har lavet en række anbefalinger til en god OPP politik. Forskningsmæssigt findes bl.a. International Handbook on Public-Private Partnerships, redigeret af Graeme Hodge, Carsten Greve og Anthony Boardman med 26 kapitler om internationale erfaringer med OPP. Kommissionens anbefalinger om at inddrage internationale perspektiver mere kan bidrage konstruktivt til den danske offentlige debat og til regeringens videre arbejde.
6) At evaluering og evidens skal medtænkes fra start kan synes oplagt, men OPP-projekter er nogle gange blevet kritiseret for at blive sat i gang uden for mange undersøgelser. Internationalt findes der dog nu en hel masse erfaringer, som OECD, Verdensbanken og andre har samlet op. Kommissionen skriver derfor, at brug af denne evidens og medtænkning af evaluering og evidens giver de bedste OPP-resultater.

OECD og OPP

OECD definerer OPP som: “long term contractual arrangements between the government and a private partner whereby the latter delivers and funds public services using a capital asset, sharing the associated risk” (OECD 2012: 18).

Læs mere om OPP på OECDs hjemmeside.

Sidst opdateret: Public-Private Platform // 17/12/2017