Danske underleverandører presses med CSR-krav

Små- og mellemstore underleverandører kommer i klemme, når store virksomheder lægger krav om socialt ansvar over på underleverandørernes skuldre. Det viser forskning fra World Class Research Environment på CBS

26/09/2013

Det er ikke let at være underleverandør, når der skal være styr på alt i hele forsyningskæden -  lige fra  menneskerettigheder til korruptionsbekæmpelse til øvre grænse for antallet af arbejdstimer.  Socialt ansvar er på fremmarch og virksomheder forlanger, at deres underleverandører skal sikre, at produkterne bliver produceret under ordentlige forhold - i alle led.  Men for de små- eller mellemstore virksomheder (SMV) med under 250 ansatte er det en ressourcekrævende affære at have tjek på alle led i forsyningskæden.

Danske SMVer er stærkt bekymrede for, hvordan de på den lange bane skal kunne leve op til de stigende krav fra de virksomheder, de er underleverandører til.  Det viser ny forskning fra CBS’ World Class Research Environment af Jette Steen Knudsen, som for tiden er visiting professor på Massachussets Institute of Technology.

- SMVerne skriver under på, at de vil leve op til kravene, men de er  bekymrede for, om de dybest set lever op til dem. Og de er rigtig bekymrede for, hvad konsekvenserne bliver på længere sigt, når eller hvis kravene skærpes. Men det er jo den vej, tendensen går, siger hun.

Har ikke ressourcerne til at leve op til kravene
Som et led i forskningen blev ti danske SMVer og to multinationale danske detailhandelsvirksomheder interviewet. De fleste af de små og mellemstore danske virksomheder har ifølge professoren ikke ressourcerne til at kunne leve op til "den meget lange liste med krav om ting, man skal have tjek på".

- Hos nogle store internationale virksomheder kan deres CSR-politik, når det gælder forsyningskæden, godt opfattes som en manøvre, hvor man giver problemet videre til sine underleverandører, siger Jette Steen Knudsen.

Kan blive et problem for konkurrence-evnen
Hun frygter på den lange bane negative konsekvenser for danske konkurrenceevne. Danske SMVer risikerer at blive fravalgt som underlevendører på grund af manglende evne til at håndtere CSR-krav fra deres B2B-kunder.

- Ordrerne kan i stedet for komme til at gå til større udenlandske leverandører i udlandet, der i kraft af deres størrelse bedre kan bruge en masse ressourcer på at sikre at hele forsyningskæden lever op til de forskellige CSR-krav, siger hun.

Et eksempel finder man i undersøgelsen, hvor en anonym indkøbschef i en større dansk detailkæde siger:  "Nu for tiden kan vi se, at SMVerne ikke kan være med. Som købere er vi meget krævende, når det gælder at underleverandørerne lever op til BSCI-kravene og helst også er A 8000 certificerede - uanset størrelse."

En anden siger‘‘Det er sådan, kapitalisme virker. Hvis de vi have, vi skal købe fra dem, må de leve op til vores krav."

De store virksomheder må tage ansvar for underleverandørerne
Nøglen til at løse problemet findes hos de store virksomheder, mener professor Jette Steen Knudsen. De har musklerne til at kunne hjælpe underleverandørerne.

- De store indkøbere er nødt til at tage et ansvar. Det kunne for eksempel  være et krav fra det offentlige til leverandørsiden, at leverandørerne hjælper sine underleverandører med at få styr på CSR, siger hun og kalder det en myte, at danske virksomheder altid er forrest, når det gælder CSR.

- Den danske regering har været langt fremme i skoene når det gælder rapporteringskrav til store virksomheder. Og mindre danske virksomheder er generelt gode til miljøkrav og at støtte dansk foreningsliv. Men SMVer i Danmark er IKKE mere socialt ansvarlige, når det gælder deres internationale engagementer. Det kræver rigtig mange ressourcer. Den opgave kan de slet ikke løfte endnu, siger hun.

For flere oplysninger kontakt professor Jette Steen Knudsen, jsk@ifs.ku.dk , eller mobil +45 21 20 92 95.

 

 

 

Sidst opdateret: Communications // 30/09/2013