Rekordstort optag på HRM-linjen

Nyheder

Stor interesse for Human Resource Management-linjen

 
07/08/2006

På HRM-linjen optages i alt 99 studerende, hvilket er en fordobling i forhold til sidste år. Stort set alle er 1. prioritetsønsker. Kun 5 af de i alt 12 cand.merc. linjer, der oprettes i år, er større end HRM-linjen.

Læs yderligere i Berlingske Tidendes Karriere-tillæg onsdag den 9. august 2006.

Cand.merc.-linjen Human Resource Management (HRM) har været oprettet siden 1992, hvor CBS - Handelshøjskolen omlagde studiestrukturen på cand.merc.-studiet.

Indtil da fandtes ingen linier - de studerende skulle selv kombinere nogle få obligatoriske fag med diverse valgfag til en kandidatuddannelse. Men i 1992 blev stukturen strammet op ved oprettelsen af 10 cand.merc.-linjer. Siden er nogle linjer stoppet og andre er kommet til.

Sidst opdateret: Communications // 07/08/2006