MBA Shipping – best maritime education for top leaders

Nyheder

The CBS Executive MBA in Shipping and Logistics ensures high-quality supply of top managers within the shipping industry.

 
29/08/2005

Norge er den store sjøfartsnasjonen, men Danmark har den beste utdannelsen. Handelshøjskolen i København tilbyr Executive MBA-program for næringens toppfolk

Av

stig.ottesen@skipsrevyen.no,

København

Det er et paradoks at topplederne i det maritime Norge må til Danmark for å få den beste shippingutdannelsen. Mens vi her i landet har vært opptatt av hvor mange maritime høyskoler og videregående fagskoler vi skal ha, har danskene i all stillhet bygget opp et MBA-program for toppledere i shipping, med deltakere fra hele verden. Ikke nok med det – hjernen bak det nye danske tilbudet er en nordmann – Tor Wergeland – som mange vil kjenne som shippingeksperten fra Norges Handelshøyskole.

Det er nå fire år siden Handelshøjskolen i København etablerte sitt MBA-program, og to kull er snart uteksaminert. Det tredje kullet starter i november i år, og vil være ferdig utdannet i 2007. Opp til 30 deltakere kan være med på hvert kull.

– Vi har deltakere fra hele verden, forteller Program Manager Irene Rosberg til Skipsrevyen. Både rederier og andre selskaper i den maritime klyngen er representert. Vi tar opp kandidater som har minimum tre års erfaring på senior ledernivå, slik at dette er et opplegg for folk som har vært i bransjen en stund og har tenkt å bli der når de er ferdige. Derfor er det også arbeidsgiverne som i de fleste tilfeller bekoster utdannelsen. De ser på det som en viktig investering i menneskelige ressurser.

Optimisme i Danmark

Opplegget kom i sin tid i stand på initiativ av det maritime næringslivet i Danmark, som har opplevd en voldsom oppblomstring i kjølvannet av de gunstige skattevilkårene dansk rederinæring har fått som et resultatet av EU-harmoniseringen og de gode fraktmarkedene. Optimismen er til å ta og føle på, noe som ikke minst gir seg utslag i stor kontraheringsiver. Danske rederier har nå mer enn 156 skip i ordre over hele verden, det vil si ca. 85 prosent av eksisterende flåte, noe som er mer enn dobbelt så mye som norske rederier har.

Men i dette bildet er det en mørk skygge. Dansk rederinæring innser at den kommer til å få et rekrutteringsproblem når alle disse skipene kommer ut, både ombord og i rederikontorene. Danskene har en tendens til å dele rederinæringen i landet i to, A.P. Møller og de andre. Mens A.P. Møller har sine egne "skoler" som forsyner gruppen med det den har behov for av arbeidskraft, og som er svært ettertraktet blant ungdom, må de andre rederiene som f.eks. J. Lauritzen, Torm, DFDS og Norden dekke sine behov i det åpne markedet. Sammen med andre deler av det maritime klusteret har de sett det fornuftige i å ta felles initiativ for å få etablert et høyere utdanningstilbud for ledere i næringen.

Påfyll av kunnskap

En av drivkreftene bak dette initiativet har vært den nåværende generalsektreæren i BIMCO, Carsten Melchiors, med bakgrunn både fra A.P. Møller og Torm. – Men det hadde ikke bare med den nye optimismen å gjøre at vi fikk i stand dette MBA-programmet, sier Melchiors. – Uavhengig av dette har det alltid vært et problem for rederinæringen at lederne ikke har vært på samme nivå som dem man har med å gjøre utenfor, enten det er kunder eller leverandører. Rederinæringen er konservativ; den henter helst sine kontorledere fra offiserssjiktet i flåten. Og intet er galt med det, det er dyktige folk. Men disse lederene mangler gjerne den siste finish'en, det som skal til for å få dem opp i førstedivisjon.

Og det er nettopp dette MBA-programmet tar sikte på å dekke. Når kandidatene har gjennomgått et slikt to-årig etterutdanningsprogram vil de være fullt kvalifisert for de øverste stillingene i de fleste maritime bedrifter, sier Melchiors – som selv er et levende bevis på at det er tilfellet. Han var student på det første kullet, og det var etter fullført eksamen han fikk jobben som generalsekretær i BIMCO.

BIMCOs nye generalsekretær, Carsten Melchiors, var både initiativtaker til opprettelsen av et internasjonalt Executive MBA-program i shipping og logistikk, og deltaker på det første kullet.

Sidst opdateret: Communications // 29/08/2005