Master of Health Management

CBS imødekommer behov for uddannelse i forandringsledelse inden for sundhedsvæsenet

28/04/2004

Fra februar 2005 bliver det muligt at læse Master of Health Management. Den nye master sigter mod at give ledere på sundhedsområdet kompetencer til at være forandringsparate i et sundhedsvæsen, der er præget af mange forskellige former for styring og beslutningsprocesser. Den udvikler lederens evner til at samarbejde og til at løse problemer, der går på tværs af sektorer og faggrænser.

"Lederne er udsat for konstante krav om udvikling, og de bliver hele tiden mødt med nye krav til deres ledelsesevner og -metoder. Derfor er der et behov for efteruddannelse på højt niveau, som kan rumme de særlige vilkår, social- og sundhedsområdets ledere arbejder under", siger programdirektør Poul-Erik Daugaard Jensen.

MHM er den første og eneste danske uddannelse på masterniveau, der alene fokuserer på sundhedsområdets særlige problemstillinger inden for ledelse og organisation. Pædagogisk og strukturelt trækker MHM på CBS' erfaringer gennem mere end 10 år med masteruddannelser rettet mod både det private erhvervsliv og det offentlige - herunder MPA.

Informationsmøder

Tirsdag den 4. maj 2004 kl. 16:00 - 18:00, lokale SV108, Dalgas Have 15 på Frederiksberg

Tirsdag den 21. september 2004 kl. 16 - 18:00, lokale SV089, Dalgas Have 15 på Frederiksberg

Tilmelding sker på MHM's hjemmeside

www.mhm.cbs.dk

MHM er etableret med udgangspunkt i resultaterne for Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet (FLOS). FLOS er et mangeårigt tværgående forskningssamarbejde mellem Københavns Universitet, Ålborg Universitet, DSI Institut for Sundhedsvæsen og CBS. Underviserne rekrutteres bl.a. herfra, ligesom udviklingen af fagene foregår i et samarbejde mellem partnerne.

Sidst opdateret: Communications // 05/05/2004