KU og CBS samarbejder om nye kandidatuddannelser

Studerende kan se frem til nye kandidatuddannelser i europæisk sprog målrettet erhvervslivet

 
04/07/2012

KU og CBS vil sammen udbyde kandidatuddannelser inden for fransk, tysk og spansk, der retter sig mod aftagere i erhvervsliv og organisationer.

KU og CBS har hver især stærke faglige miljøer, der arbejder med sprog ud fra forskellige vinkler. Rektorerne for de to universiteter har besluttet at dette fremover skal komme både de studerende og erhvervslivet til gode. Ifølge Dansk Erhverv bliver over 700.000 arbejdspladser i Danmark skabt af eksport.

Rektor for CBS, Per Holten-Andersen siger,

- Dansk erhvervsliv har brug for kandidater, der er rigtig dygtige til anvendt sprog. Nu forener Københavns Universitet og CBS deres kompetencer, og udvikler en fælles sproguddannelse af høj kvalitet rettet mod erhvervslivet.

Rektor på Københavns Universitet, Ralf Hemmingsen, siger:

- Andelen af danskere, der taler flere fremmedsprog, er faldende. Det er ærgerligt, fordi det at kunne et fremmedsprog, er vigtigt for vores forståelse af andre kulturer. Vi vil derfor gerne gøre vores til at fremme interessen for sprog blandt vores studerende – blandt andet ved at øge udbuddet af relevante sproguddannelser.

Et fælles forløb

Begge universiteter har en række bacheloruddannelser med sprogligt indhold, men det kan være svært at opretholde et bredt udbud på kandidatniveau for de studerende, der vil arbejde målrettet videre med sprog i erhvervslivet. Derfor udvikler de to universiteter nu fælles forløb.

Et fælles erhvervsrettet tilbud på kandidatniveau betyder, at der bliver flere veje at gå, når man har valgt en bacheloruddannelse på KU eller CBS. Det vil gøre begge universiteters bacheloruddannelser mere attraktive.

Samtidig ligger arbejdet i tråd med anbefalingen fra en rapport fra regeringens udvalg om uddannelse i fremmedsprog, der blandt andet anbefaler at universiteterne styrker sproguddannelserne gennem øget samarbejde både internt på det enkelte universitet og på tværs af universiteterne.

Rektorerne har nedsat et udvalg til at udarbejde et forslag til en fælles kandidatuddannelse inden 1. november. Udvalget består af Jens Erik Mogensen og Karsten Schou fra KU og Alex Klinge og Mette Skovgaard Andersen fra CBS.

Sidst opdateret: Communications // 12/07/2012