Klik dig til ekstra undervisning

Studerende på teoritunge fag får tilbud om øvelser online

 
21/02/2012

Studerende på teoritunge fag får tilbud om øvelser online

Det er frivilligt, men det er populært. Det handler om onlinerepetition, hvor studerende har mulighed for at øve sig i udvalgte dele af det teoretiske stof via internettet og få respons fra underviseren. Informations- og kommunikationsteknologi vil blive mere udbredt i undervisningen, og ifølge prodekan for uddannelse Sven Bislev bliver øvelser online en væsentlig del af uddannelsesstrategien for de kommende år.

- Det er målet, at alle studerende på de første år af uddannelserne skal have tilbuddet om at lave hjemmeøvelser via en digital portal, siger Sven Bislev.

Han understreger, at onlineøvelserne er mest velegnet til de fag, hvor der er en stor del elementær teori, der kræver, at man træner brugen af teorien igen og igen. Det gælder især statistisk, økonomi, engelsk, matematik og it.

Øger studieaktiviteten

Underviseren har desuden mulighed for at se, hvor lang tid den studerende har brugt på opgaven og hvordan den er løst. Har størstedelen af de studerende misforstået teorien i en bestemt opgave, kan det altså være et hint til underviseren om, at det skal formidles anderledes.

Pilotforsøg har vist, at feedback fra underviseren er meget værdifuld.

- Det har en positiv effekt på aktiviteten i undervisningen, hvis underviseren online giver feedback på de øvelsesopgaver, som de studerende har lavet, siger Leslie Christensen, der underviser i økonomi på HA og for andet år i træk bruger onlineøvelserne.

Netop studieaktiviteten har vist sig at have betydning for frafaldet i begyndelsen af studiet, og den supplerende onlineundervisning kan derfor være et middel i kampen mod frafaldet, da de studerende bruger mere tid på opgaver og i det hele taget deltager aktivt i undervisningen.

Flere fag kommer til

På CBS begyndte de første fag at bruge onlineøvelser i 2010, og i dag anvendes de i fag som makroøkonomi, mikroøkonomi og statistik. I faget mikroøkonomi på HA-(Almen) benytter ca. 80 % af de studerende sig af tilbuddet. Og i andre fag er tallet endnu højere.

I 2012 begynder fagene makroøkonomi og statistik også at benytte sig af repetitionsøvelserne, og Sven Bislev forventer, at det inden for de kommende år vil være et tilbud til de fleste studerende. I nogle tilfælde kræver det dog udskiftning af lærebøgerne, før onlineøvelserne kan fungere som et supplement.

Sidst opdateret: Communications // 22/02/2012