Handelshøjskolen styrker det vertikale uddannelsessamarbejde

Copenhagen Business School og Erhvervsakademiet ved Lyngby Uddannelsescenter imødekommer de aktuelle politiske signaler og indgår samarbejdsaftale.

 
05/11/2003

Copenhagen Business School og Erhvervsakademiet ved Lyngby Uddannelsescenter imødekommer de aktuelle politiske signaler og indgår samarbejdsaftale:

Markedsføringsøkonomer, Serviceøkonomer og Datamatikere kan med det nye samarbejde fortsætte i et halvanden-årigt meritforløb, som CBS forestår på Erhvervsakademiet, og dermed opnå en fuld bachelor-grad (HA). CBS udbyder samtidig både HD 1. delsuddannelsen og fire forskellige HD 2. delsspecialer på Erhvervsakademiet, herunder et nyudviklet speciale i Finansiel Rådgivning. Efter HA og HD kan de studerende blandt andet uddanne sig videre på CBS' cand.merc.- og MBA-/masteruddannelser.

"Aftalen er en vigtig styrkelse af samarbejdet vertikalt i uddannelsessystemet. Den sikrer både en bedre indre sammenhæng og medvirker til at undgå blindgyder", udtaler dekanen for Det erhvervsøkonomiske Fakultet Ole Stenvinkel Nilsson, som står bag det nye samarbejde. "Aftalen sikrer samtidig en videndeling mellem universitetsniveauet og andre dele af uddannelsessystemet. På CBS tager vi de politiske signaler herom

alvorligt og vil gerne medvirke til at skabe størst mulig gennemsigtighed og mobilitet i de merkantile uddannelser."

Alle uddannelsesforløbene starter pr. september 2004 og udbydes på Erhvervsakademiet under ansvar af Copenhagen Business School, der ligeledes er ansvarlig for afholdelsen af eksamen. I samarbejdet indgår også, at Erhvervsakademiets uddannelser systematisk opdateres med CBS' nye forskningsbaserede viden.

Sidst opdateret: Communications // 11/10/2004