Først i Danmark

Nyheder

Master i Fremmedsprogs- pædagogik på forkant med samfundsudviklingen

 
19/10/2004

Hvilke mentale processer er involveret, når man skriver og læser en tekst? Hvordan påvirkes sprogtilegnelsen af kulturelle spørgsmål? En række aktuelle forhold i Danmark gør CBS’ nye master attraktiv som videreuddannelsestilbud – både for arbejdsgivere og for medarbejdere inden for uddannelsesområdet.

Der er mange gode grunde til, at denne nye Master i Fremmedsprogspædagogik er blevet født.

Den nye gymnasiereform, det stigende antal tosprogede elever i de danske skoler kræver faglig udvikling. Masteren giver også underviserne i dansk som andetsprog for unge og voksne mulighed for videreuddannelse, – og stadig flere uddannelsesinstitutioner har brug for ressourcepersoner eller faglige koordinatorer, der kan fremme det tværfaglige samarbejde inden for sprogfagene. Derudover udgiver forlagene stadig større mængder af undervisningsmateriale, og har derfor brug for medarbejdere med fagdidaktisk indsigt.

Den nyeste forskning

”Masteren sætter fokus på den nyeste forskning, samspillet mellem teori og sprogpædagogisk praksis, tværfagligt samarbejde og udvikling af nye sprogpædagogiske tiltag. Den er enestående i Danmark, da den samler de mange forskellige aspekter af sprogpædagogikken i én uddannelse

og handler både om fremmedsprog og om dansk som andetsprog”, siger professor Kirsten Haastrup, studieleder for uddannelsen.

Et tværfagligt samarbejde

Masteruddannelsen er udviklet af en gruppe kendte forskere fra Københavns Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet og Copenhagen Business School og er en målrettet videreuddannelse for undervisere på skoler, medarbejdere i kommuner og amter – men også i private virksomheder (forlag, sprogfirmaer, internationale organisationer osv.).

Informationsmøde

27.10.2004 fra kl. 15-18

Lokale: SV.074

Dalgas Have 15

2000 Frederiksberg

Studiestart

1. februar 2005

Sidst opdateret: Communications // 19/02/2005