Flere ansøgere til kvote 2

Nyheder

Antallet af 1. prioritetsansøgninger til CBS’ bacheloruddannelser er steget med 4 % i forhold til 2011

 
29/03/2012

Antallet af 1. prioritetsansøgninger til CBS’ bacheloruddannelser er steget med 4 % i forhold til 2011

I alt 2.546 kommende studerende, der har søgt ind via kvote 2, har en bacheloruddannelse fra CBS højest på ønskelisten. Det er en fremgang på 4 % i forhold til 2011. Også i det samlede antal ansøgninger er der en fremgang på 4 %, da i alt 7.038 ansøgninger er landet hos CBS.

- Det er blandt andet nogle af vores største uddannelser som HA Almen Erhvervsøkonomi og bacheloruddannelsen i International Business, der har oplevet en stigning på cirka 10 % i antallet af 1. prioritetsansøgninger. Samtidig er der også en stigning i det samlede antal ansøgninger på de to uddannelser i forhold til sidste år, siger sekretariatsleder Anne Mette Hou fra Student Services. Hun vurderer, at fremgangen primært skyldes de større ungdomsårgange.

Generelt er det de erhvervsøkonomiske uddannelser, der har oplevet den største procentvise fremgang i antallet af førsteprioritetsansøgninger, mens de erhvervshumanistiske står for den største procentvise stigning i det samlede antal ansøgninger.

 

Se alle årets ansøgertal for bacheloruddannelse samt øvrige nøgletal.

Se tidsfrister, sidste års adgangskvotienter og meget mere.

Se FAQ og kontaktinformationer vedrørende optagelse.

Sidst opdateret: Communications // 30/03/2012