Copenhagen Business School – CBS og Erhvervsakademiet - Lyngby Uddannelsescenter i et nyt grænsebrydende partnerskab

Et nyt partnerskab mellem de to institutioner skal hjælpe de mange mindre og mellemstore virksomheder med at få valuta af forskning og dansk uddannelse.

 
27/11/2003

Et nyt partnerskab mellem de to institutioner skal hjælpe de mange mindre og mellemstore virksomheder med at få valuta af forskning og dansk uddannelse. Samtidig understøtter partnerskabet, at Danmark kan indfri sine europæiske forpligtelser, så unge ikke kommer i klemme i det danske uddannelsessystem.

Partnerskabet bidrager til regeringens vision om at etablere videncentre, der kan omsætte forskningsresultater i en øget international konkurrenceevne. Ligeledes understøtter det Danmarks muligheder for at indfri sine forpligtelser i EU's Bologna-aftale. Her er erhvervsakademiuddannelserne i dag et problem, da de ikke er anerkendt som afsluttende på bachelor- eller diplomniveau.

Partnerskabet betyder, at Erhvervsakademiet i Lyngby systematisk får tilført ny forskningsbaseret viden fra CBS. Både til erhvervsakademiuddannelserne og til de mange andre videreuddannelsesaktiviteter, som akademiet gennemfører for virksomheder i Danmark.

Det indebærer desuden, at studerende på erhvervsakademiuddannelser i Lyngby nu samme sted kan afslutte deres uddannelsesforløb med enten HA eller HD fra Copenhagen Business School. Det giver efterfølgende adgang til cand.merc.- og masterprogrammerne.

Allerede fra sommeren 2004 starter der i Lyngby særlige HA-overbygningsforløb for datamatikere, serviceøkonomer og markedsføringsøkonomer. Ligeledes starter der HD.


Rektor Finn Junge-Jensen, Copenhagen Busines School – CBS:

”Vi vil gerne gøre en indsats for at mindske den afstand mellem universitetsverdenen og erhvervsakademierne, som er skabt gennem årene. Derfor dette partnerskab. Det giver os en ny mulighed for at nå ud til de mange mindre og mellemstore virksomheder, som ofte ikke gør brug af CBS og den viden, vi kan tilføre dem. Og det vil hjælpe os til at løfte det fælles ansvar for, at unge kan opnå en målrettet og internationalt anerkendt kompetence – uden blindgyder- i et sammenhængende uddannelsessystem.”

Direktør René van Laer; Erhvervsakademiet - Lyngby Uddannelsescenter:

”Ny Viden fra CBS vil gennem vore uddannelser og andre erhvervsrettede ydelser komme mange virksomheder til gavn. Samtidig vil de unge, som - på fuld tid eller sideløbende med karrieren - vælger en erhvervsakademiuddannelse i Lyngby, nu kunne fortsætte uddannelsen hos os til et internationalt anerkendt niveau - og under ansvar af et internationalt anerkendt universitet. Derfor hilser vi det nye partnerskab med CBS meget velkommen.”

Dekan Ole Stenvinkel Nilsson - CBS, som står bag det nye samarbejde:

"Aftalen er en vigtig styrkelse af samarbejdet vertikalt i uddannelsessystemet. Den sikrer både en bedre indre sammenhæng og medvirker til at undgå blindgyder. Samtidig sikrer aftalen en videndeling mellem universitetsniveauet og andre dele af uddannelsessystemet. På CBS tager vi de politiske signaler herom alvorligt og til gerne medvirke til at skabe størst mulig gennemsigtighed og mobilitet i de merkantile uddannelser."

Sidst opdateret: Communications // 11/10/2004