CBS-professor bedømmer ErhvervsPhD-ansøgninger

Nyheder

- Flemming Poulfelt er udpeget som nyt medlem af Erhvervsforskerudvalget

 
17/01/2008

Flemming Poulfelt udpeget til nyt medlem af Erhvervsforskerudvalget

Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har udpeget Flemming Poulfelt, professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, som nyt medlem af Erhvervsforskerudvalget (EFU).

Udvalget er i år udvidet med otte nye medlemmer til i alt 25, og dets opgave er at bedømme ErhvervsPhD-ansøgninger og indstille deres bedømmelse til RTI, som har den endelige beslutningskompetence.

Baggrunden for at udvide udvalget er en stigende interesse for ErhvervsPhD-ordningen. I 2007 modtog RTI 174 ansøgninger, hvilket er 34 procent flere end i 2006. Udvidelsen betyder også en styrkelse af den faglige bredde, idet humaniora og samfundsfag har fået fem nye repræsentanter, herunder Flemming Poulfelt.

ErhvervsPhD-ordningen

skal sikre flere forskeruddannede og et tættere samspil, bl.a. udveksling af viden, mellem virksomheder og universiteter. ErhvervsPhD’er er således tilknyttet private virksomheder, mens de arbejder med deres forskningsprojekter.

Læs mere om ordningen her.

Sidst opdateret: Communications // 18/01/2008