Årets ansøgertal

Nyheder

Vind i sejlene for ny uddannelse i Information Management

 
07/07/2006

Øget ansøgertal fra Danmark og det øvrige EU opvejer fald i søgningen fra ikke-EU/EØS borgere.

 

Vind i sejlene for ny uddannelse i Information Management

Med 254 ansøgere til 60 pladser på CBS’ nye uddannelse i Information Management er tendensen fra kvote II fortsat blandt kvote I-ansøgerne, og uddannelsen er sikret et velkvalificeret ansøgerfelt.

Totalt er søgningen til CBS’ bacheloruddannelser faldet med 1,9%, hvilket dækker over en stigning  på de erhvervssproglige uddannelser – herunder Information Management – på 3,4% og en nedgang på de erhvervsøkonomiske studier på 3,7%.

”Interessen for vores uddannelser blandt danske ansøgere og ansøgere fra de øvrige EU/EØS-lande er faktisk steget i forhold til sidste år,” siger Admission Officer Anne Mette Hou Warren, ”for faldet i søgningen fra resten af verden er større end den lille nedgang i det samlede ansøgertal.”

Selv om CBS har haft flere ansøgere fra lande uden for EU og EØS end forudset - endda det højeste antal blandt de danske universiteter – så var den faldende søgning fra denne gruppe ansøgere forventelig, fordi de nu skal betale for at studere i Danmark.

”Det er i sagens natur specielt vores engelsksprogede uddannelser, der mærker den svigtende interesse fra ansøgere fra ikke-EU/EØS lande,” forklarer Anne Mette Hou Warren. ”Og det er især de kinesiske ansøgere og i nogen grad ansøgerne fra de afrikanske lande, der er færre af.”

Blandt de øvrige tendenser i søgningen er, at interessen for at læse kombinationen af to sprog fortsat er dalende. Kombinationen med ét sprog og kommunikation har også færre ansøgere, mens den erhvervsøkonomiske uddannelse med virksomhedskommunikation til gengæld har oplevet en kraftig stigning. Søgningen til erhvervsøkonomi-datalogi/informatik er stabiliseret efter den store nedgang for nogle år side.

Sidst opdateret: Communications // 14/07/2006