Skal intraprenørskab redde dansk vækst?

Entreprenørskab er i stigende grad en del af uddannelserne på CBS. Entreprenørskab anvendt i eksisterende virksomheder kaldes intraprenørskab og det kan bidrage til fremtidens vækst, hvis det bruges rigtigt, siger rektor Per Holten-Andersen og kommer med fire gode råd.

16/04/2013

Udviklingen af den danske økonomi er drevet af innovation. De seneste tal fra ”Global Entrepreneurship Monitor” kan derfor få en bekymret mine frem. Det, der kaldes ”opportunity perception”, altså tilbøjeligheden til at se muligheder for innovation og entreprenørskab, er faldende i Danmark til et niveau under de lande, vi normalt sammenligner os med. Til gengæld ligger vi højt, når der måles på ”improvement-driven entrepreneurship”. Det er initiativer, der er drevet af ønsker om at forny og forbedre det eksisterende, altså version 1.1 eller 2.0 af produkter og serviceydelser. Danmark er også, sammen med de andre skandinaviske lande, godt placeret på ”entrepreneurial employee activity”. Det er her, vi finder en af de store styrker i dansk (og skandinavisk) virksomhedskultur: intraprenørskab - medarbejdere som tager initiativer, udvikler nyt og driver virksomheden fremad.

Red de hjemløse innovationer
I en økonomi præget af fremstillingsindustri spiller virksomhedernes størrelse en vigtig rolle. Store virksomheder dominerer en branche og udnytter stordriftsfordele, og  megen erhvervspolitik udformes i dialog med de største virksomheder. Siden de tidlige firsere er det blevet tydeligt, at små og mellemstore virksomheder spiller en større og større rolle i Danmark. Det er blandt dem, man finder højvækstvirksomheder og nye arbejdspladser. Derfor har økonomien brug for flere opstartsvirksomheder og mere vækst hos de mellemstore virksomheder. Innovation er her nøglen, som får det til at ske.

Opfindelser er vigtige – men de er ikke nok i sig selv. En god idé skal udvikles og en organisation skal skabes med mennesker, ressourcer, finansiering og legitimitet. Forskellen mellem en opfindelse og en innovation er entreprenørskab (eller intraprenørskab). En innovation er en opfindelse med et marked, betalende kunder og mulighed for et overskud.

Innovation får ikke bare eksisterende virksomheder til at vokse. En innovationskultur drevet af intraprenørskab er også  det vækstlag, der får nye virksomheder til at opstå. Innovative virksomheder kaster ideer af sig, som ikke passer ind i  virksomhedens strategi. I Danmark er vi relativt stærke til intraprenørskab. Men det er også vigtigt for vores fremtid og vækst, at de ”hjemløse innovationer”  omsættes i nye virksomheder.

Gode råd til en intraprenørskabs-nation
Hvordan kan Danmark få flere startups ud af innovationer i virksomheder? Hvordan kan Danmark udvikle sig til en intraprenørskabs-nation i verdensklasse? Min anbefaling er følgende: 1) Reducér ikke den stærke støtte til innovative aktiviteter i virksomheder. 2) Fremelsk en kultur hvor det er ok at fejle. 3) Brug flere penge på forskning og udvikling  i mellemstore virksomheder. 4)  Rekruttér flere højtuddannede til små og mellemstore virksomheder.

Regeringen har meget af det rigtige på  dagsordenen. CBS uddanner både bachelorer og kandidater i og til entreprenørskab og indsatsen på CBS øges for hvert semester, blandt andet med et nyt professorat i entreprenørskab og en ny strategisk Business-in-Society platform for området, som koordinerer samarbejde om entreprenørskab med erhvervslivet på tværs af CBS-institutter. På flere og flere uddannelser er entreprenørskab en del af studiet, og flere studerende får støtte gennem CBS’ Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE) i deres forsøg på at starte egen virksomhed.

Disse aktiviteter giver studerende blik for at starte en ny virksomhed op. De fleste bliver aldrig entreprenører, men tager et job i en eksisterende virksomhed, hvorfra de kompetent, og med fundament i deres viden om innovation og entreprenørskab, går målrettet efter at udvikle nye forretningsmuligheder. Det er intraprenørskab, og det har potentiale til at sikre betydelig dansk vækst.

Teksten er også publiceret på altinget.dk

For flere oplysninger kontakt professor Daniel Hjorth dhj.lpf@cbs.dk eller presseansvarlig Mikael Koldby mk.ea@cbs.dk.

Sidst opdateret: Communications // 16/04/2013