Frederiksberg bliver centrum for innovativt bycampus

CBS og Frederiksberg Kommune skal sammen med Realdania udvikle et nyt bycampus af høj, international standard. Opgaven er sendt i prækvalifikation og en arkitektløsning skal præsenteres i slutningen af 2014.

 
26/11/2013

Af Mikael Koldby

Copenhagen Business School (CBS) har det seneste årti udvidet campus på Frederiksberg i etaper for at skabe plads til de studerende og forskere, som har søgt mod universitetet. Nu skal campus have endnu et løft og et innovativt koncept er efterlyst via et EU-udbud. Konceptet skal skabe et unikt og attraktivt bycampus i området ved Fasanvej Metrostation mellem Søndre Fasanvej og Solbjerg Plads med undervisningsfaciliteter, kontor- og forskningsareal, et inkubatormiljø, grønne områder og byrum. Det fortæller CBS’ ledelse.

- CBS er en populær business school og vi skal også i fremtiden kunne tilbyde studerende og medarbejdere de bedste rammer i respekt for naboer og resten af byområdet, siger direktør Peter Jonasson Pedersen.

Frederiksberg på verdenskortet
Udviklingen af det ny bycampus sker i et tæt samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og CBS med støtte fra Realdania til byanalyse og masterplankonkurrence for området. Også Metroselskabet er involveret i projektet og der er indledt dialog med naboer .

- CBS er altid gået foran med integrationen af undervisnings-, forsknings- og studentermiljøer i spændende kombinationer. Derfor ser vi store perspektiver i udviklingen af et nyt koncept for et byintegreret campus, siger rektor Per Holten-Andersen og tilføjer:

- Målet er unik, innovativ og banebrydende arkitektur, der samtidig understøtter synergien mellem campus og byen, som skal gøre projektet til et inspirerende ikon. Byggeriet skal kunne tilpasses skiftende tider med fleksible løsninger og mulighed for multifunktionalitet. Nye arkitektoniske og bæredygtige koncepter skal kunne afprøves. På den måde vil projektet kunne virke som et vindue til verdenen - og synliggøre Frederiksberg internationalt, siger han.

Løsning fundet i 2014
Der er netop udsendt en såkaldt EU-udbudsbekendtgørelse om prækvalifikation til konkurrencen. Masterplankonkurrencen henvender sig især til arkitekter, landskabsarkitekt og byplanlæggere, gerne i samarbejde med ingeniørvirksomheder eller andre fagpersoner, som kan bidrage til udvikling af et innovativt bycampus af høj international standard.

Konkurrencen er international og sendt i prækvalifikation 4. november 2013. Deadline for anmodning om prækvalifikation er 5. december 2013. Konkurrencen er 2-faset, det betyder første fase forventes at munde ud i seks bud på et nyt koncept for et byintegreret campus. To til tre teams går videre til næste runde og deltager her i en individuel forhandling med udbyder. Vinderen af masterplankonkurrencen ventes at kunne udpeges ultimo 2014.

Sidst opdateret: Communications // 03/02/2015