CBS henter millioner til forskningsprogram

CBS Maritime har med bidrag fra Den Danske Maritime Fond fået finansieret et ambitiøst forskningsprogram om “Det Blå Danmarks konkurrencemæssige udfordringer og strategiske udviklingsmuligheder”.

17/12/2013

Den Danske Maritime Fond og fem institutter på CBS står bag finansiering af 20 mio. kr. til et forskningsprogram målrettet behov i sektoren. I udarbejdelse af forskningsprogrammet har CBS været i dialog med de maritime erhverv og Danmarks Rederiforening om, hvordan CBS’ forskning kan bidrage til at udvikle erhvervets konkurrenceevne.

- Det er afgørende for Danmarks førerposition på det maritime område, at der arbejdes målrettet med såvel forsknings- som undervisningsaktiviteter. Det er glædeligt, at CBS Maritime viser vejen med dette ambitiøse forskningsprogram, som kan bidrage til at understøtte vores konkurrenceevne, siger direktør Anne H. Steffensen fra Danmarks Rederiforening.

Forskning med erhvervslivet
Forskningsprogrammet er ifølge rektor Per Holten-Andersen et godt eksempel på, hvordan CBS samarbejder  med erhvervslivet.

- Tæt dialog mellem erhvervsliv og universitet er nødvendig for at skabe de uddannelser og den forskning, som erhvervet har brug for. Det gælder inden for det maritime område om at få forskning i business i spil inden for eksempelvis strategi, supply chain management, finansiering og organisation, siger Per Holten-Andersen og fortsætter:

- Medfinansieringen fra Den Danske Maritime Fond er et meget vigtigt signal om erhvervets anerkendelse af CBS' rolle og kompetencer, som vi er meget tilfredse med. Det maritime område har høj prioritet på CBS, siger han.

Maritime Fond har bidraget
Den Danske Maritime Fond bidrager med størstedelen af finansieringen af og er glade for aftalen.

- Jeg vil gerne på Fondens vegne udtrykke stor glæde og tilfredshed med, at det store stykke arbejde, der har været udført med mange aktører fra ”Det Blå Danmark”, nu udmønter sig i et stort forskningsarbejde på CBS, der kan være med til at danne basis for den succesfulde videreudvikling af CBS Maritime, siger administrator Carsten Melchiors.

For flere oplysninger kontakt CBS Maritimes academic directors Henrik Sornn-Friese hsf.ino@cbs.dk og Carsten Ørts Hansen ch.om@cbs.dk eller CBS Press Relations

 

Fakta om forskningsprogrammet:

Forskningsprogrammet gennemføres i perioden fra foråret 2014 til efteråret 2017 og omfatter syv ph.d.-projekter og fem kortlægningsprojekter, der alle har aktive dialogpartnere fra erhvervet tilknyttet.

De syv ph.d.-projekter følgende:

 1. The Shale Energy Boom and Tanker Shipping Strategy
 2. Legal Management of Business Risks in Volatile Markets
 3. Financial Risk Management in Shipping
 4. The Positioning of Shipping Firms in the Global Maritime Value Chain
 5. Structural Challenges to the Offshore Industry
 6. Integration of Ports in Global Maritime Value Chains
 7. Go-to-Market Strategies in the Marine Equipment Industry

Kortlægningsprojekterne er af et års varighed og involverer fastansatte forskere, videnskabelige assistenter og studentermedhjælpere fra flere institutter. Projekterne har til formål dels at understøtte ph.d.-projekterne med data og viden om de maritime erhverv, og dels at bidrage direkte til undervisningen på CBS’ maritime uddannelser og kurser i form af undervisningsmateriale.

De fem kortlægningsprojekter er:

 1. The Commercial Opportunities and Limitations of Arctic Shipping
 2. A Business History of Finance, Ownership and Strategy in Product Tanker Shipping
 3. An Organizational Economics Analysis of Value Creation in Global Maritime Transport Chains
 4. An Industrial Organization Analysis of the Offshore Industry
 5. International Regulation and Competitiveness
Sidst opdateret: Communications // 12/02/2019