Finanskrisens hærgen i Danmark er kortlagt

Forskere fra CBS er de akademiske hovedkræfter i analysen af årsager til finanskrisens hærgen i Danmark, som nu er offentliggjort.

18/09/2013

Det er muligvis en af de mest ventede undersøgelser i nyere tid fra et udvalg. Den er blevet udskudt to gange, alligevel er der kun gået 19 måneder og 22 dage fra udvalget blev nedsat, til rapporten om årsagerne til finanskrisens nedslag i Danmark nu er offentliggjort af erhvervsminister Henrik Sass Larsen (S) og formand for udvalget, professor Jesper Rangvid fra Copenhagen Business School.

- Der er ikke én skurk, som afsløres i at stå bag finanskrisen. I stedet er det en redegørelse for, hvad der egentlig skete, hvordan forskellige faktorer og aktører påvirkede finanskrisen, siger Jesper Rangvid.

Cadeau til CBS
I januar 2012 udpegede den daværende erhvervsminister Ole Sohn (SF) en lille kerne af eksperter til at analysere årsagerne til finanskrisen og vurdere effekten af politiske indgreb.

To af de seks eksperter har erfaring fra bankverdenen, tidligere nationalbankdirektør Jens Thomsen og tidligere bankdirektør Peter Schütze. Sidstnævnte har flere tillidshverv og er blandt andet bestyrelsesformand for CBS. Ud over eksperter med insider-kendskab til den finansielle sektor blev fire akademiske eksperter udpeget. Den ene er Anders Grosen fra Aarhus Universitet, de øvrige tre professorer er fra CBS: Finn Østrup, Peter Møgelvang-Hansen og Jesper Rangvid.

- Det er en stor cadeau til CBS, som både under finanskrisen og her i efterspillet bidrager med ekspertviden til at navigere i et område med meget på spil, siger Jesper Rangvid.

Udvalget blev af ministeren bedt om at:

  • belyse internationale faktorer som årsag til krisen i den danske finanssektor,
  • identificere særlige nationale forhold, som medvirkede til finanskrisen,
  • belyse, om liberaliseringen af den finansielle sektor har haft en betydning for krisen,
  • vurdere, om bankernes rådgivning har bidraget til at sprede finanskrisens konsekvenser, og
  • vurdere, om de opstramninger mv., der er sket for at forebygge en lignende krise i fremtiden, er tilstrækkelige og afbalancerede samt om tilsynet med finansielle koncerner med fordel kan styrkes.

Nye oplysninger ser dagens lys
Arbejdet har ifølge udvalgets formand været en ”spændende rejse” og rapporten er sat sammen af to niveauer, en bagudskuende og en fremadskuende. Hoveddelen af rapporten er faktuel historieskrivning, som kortlægger, hvad der egentlig skete under finanskrisen i Danmark.

- Det er en spændende historie, også med nye oplysninger, siger Jesper Rangvid.

Den anden del vurderer om reguleringerne og lovindgrebene efter krisen har været tilstrækkelige til at få Danmark tilbage på sporet og minimere sårbarhed over for en gentagelse af historien.

- Kommissoriet redegør for årsager til finanskrisen, men ikke om handlinger har været ansvarspådragende. Det er en sag for domstole og politikere at tage stilling til, siger han.

For flere oplysninger kontakt formand for udvalget, professor Jesper Rangvid, mail jr.fi@cbs.dk eller pressekonsulent hos CBS, Mikael Koldby, mail mk.ea@cbs.dk, telefon 38 15 37 22.

Sidst opdateret: Communications // 18/09/2013