Milliondonation sikrer fokus på fremtidens finansielle sektor

Med en donation på ti millioner kroner vil et forskningsprojekt på CBS kortlægge fremtidens udfordringer for den finansielle sektor og komme med bud på løsninger.

21/04/2015

Aktiekurser

Foto: Shutterstock/Crystal51

Flere rejser penge gennem internettet via crowdfunding, men hvad betyder det for andre spillere på markedet, som bankerne, der oplever mindre efterspørgsel på større lån? Hvordan sikrer man, at den nye bølge af små- og mellemstore virksomheder i Danmark, som skal skabe vækst og jobs, får adgang til børsmarkedet, ligesom større virksomheder har?

Det er bare få ud af mange spørgsmål, som et nyt forskningsprojekt, ledet af CBS’ Center for Corporate Governance (CBS), vil beskæftige sige med de næste fire år. Projektet er blevet muliggjort gennem en donation på ti millioner kroner og har nu en budgetramme på 15 millioner kroner.

Leder af Center for Corporate Governance og ansvarlig for forskningsprojektet Lars Ohnemus ser frem til at skyde projektet i gang:

- Den finansielle sektor står over for en række store strategiske udfordringer, både med en ny regulering og med nye aktører, som kommer til at påvirke sektoren. På trods af udfordringerne, er det et område, som kun har haft begrænset forskningsmæssig interesse i Danmark, siger Lars Ohnemus.

Han fremhæver, at projektet berører mange, eftersom den finansielle sektor står for cirka 5 pct. af Danmarks bruttonationalprodukt og beskæftiger mere end 53.000 mennesker.

Store spillere fra finanssektoren involveres
Forskningsprojektets primære fokusområde er at undersøge de strategiske og regulatoriske problemstillinger, som rører sig i den finansielle sektor. Og hvordan man skaber de rette rammebetingelser i et marked med stigende international konkurrence.

For at sikre, at forskningen har relevans og er anvendelig i den finansielle verden, har CBS etableret partnerskab med aktører fra den finansielle sektor.

Blandt de økonomiske bidragsydere, som har gjort forskningsprojektet muligt, er Finansforbundet, Danske Bank, Sparinvest, investeringsbanken Carnegie, Lokale Pengeinstitutter, Finansrådet og
Nordic Financial Unions(NFU).

Projektet vil bl.a. munde ud i en samlet forskningsrapport, der giver et bud på en strategisk gunstig position for sektoren i Danmark. 

For yderligere information, kontakt leder af Center for Corporate Governance Lars Christian Ohnemus på tel: 5124 1875 eller mail: lco.int@cbs.dk

Fakta om forskningsprojektet
Projektet løber frem til 2018 og bliver struktureret som et åbent multidisciplinært forskningsprojekt.

Forskere fra CBS vil bidrage til projektet, herunder tre professorer Steen Thomsen, Georg Ringe og Niels Westergård-Nielsen. Men en række udenlandske professorer involveres også bl.a. professor Arturo Bris fra International Institute for Management Development (IMD) i Schweitz og professor Marc Steffen Rapp fra Philipps Universitet Marburg i Tyskland.

Den brede offentlighed vil få adgang til forskningsresultaterne, der vedrører den finansielle sektor. Målet er at publicere 12-14 artikler inden for relevante fagområder.

Projektet kaster en forskningsrapport af sig, som beskriver den strategiske position for hele sektoren herunder konkurrencesituationen, internationalisering, regulatoriske- og compliancemæssige forhold samt beskæftigelsespotentialet.
 

Sidst opdateret: Communications // 17/12/2017