Kommentar til kritik i Magisterbladet


08/11/2018
I Magisterbladet  d.7.11.2018 kritiseres prof. Steen Thomsen for at tie om interessekonflikter i forbindelse med Fondsprojektet. Kritikken går på, at der i nogle forskningsartikler ikke er indføjet en fodnote om, at forskningen er finansieret af Fondsprojektet (CBS og 9 danske erhvervsfonde). Da bevillingerne til Fondsprojektet er givet som donation med uindskrænket forskningsfrihed mener CCG ikke, at der er tale om interessekonflikter. Men det er desværre rigtigt, at man har glemt at skrive i fodnoten (acknowledgement) til de pågældende 2 artikler (publiceret i Corporate Governance an International Review (CGIR) og Oxford Review of Economic Policy (OXREP)), at de er finansieret af Fondsprojektet. Det burde man have gjort, og især da det ville have været helt uproblematisk at gøre dette, og det er ganske enkelt en fejl. Steen Thomsen beklager særdeles meget dette forløb og denne fejl.
 
Baggrunden for fejlen er, at man normalt sætter en fodnote plus et link til projektets hjemmesiden mv. ind i artiklen. I dette tilfælde har vi været nødsaget til, at tage fodnoterne ud for at anonymisere manuskripterne i forbindelse med review processen – og glemt at sætte dem ind igen, da artiklerne blev accepteret til publicering. Prof. Steen Thomsen har ikke selv deltaget i korrekturen, men vedkender sig naturligvis sit ansvar. Artiklerne har dog været offentligt tilgængelige på projektets hjemmeside, så der ikke på den måde kan have været tvivl om, hvor de hører til. Her finder man også den information om projektets finansiering m.v., som Magisterbladet henviser til.
 
Efterfølgende er disse tidsskrifter blevet kontaktet og vi vil få offentliggjort en fodnote med henvisning til Fondsprojektet.
Sidst opdateret: Department of Accounting // 25/01/2024