Danske selskabers corporate governance compliance

Nyheder

Formålet med analysen er at belyse, i hvor høj grad de danske børsnoterede selskaber forholdersig til anbefalingerne om god Corporate Governance

 
31/01/2011

Denne undersøgelse er udarbejdet af professor Ph.D. Caspar Rose og forskningsassistent stud.merc.kom. Karolina M. Dolata, begge tilknyttet Center for Corporate Governance, på Copenhagen Business School.

Formålet med analysen er at belyse, i hvor høj grad de danske børsnoterede selskaber forholder sig til anbefalingerne om god Corporate Governance (god selskabsledelse), som nu har været gældende i en årrække. Til trods for dette har der ikke været offentliggjort danske videnskabelige systematiske analyser af, hvorledes selskaberne lever op til anbefalingerne eller forklarer, hvorfor de har valgt ikke at følge en given anbefaling.

Det er håbet med undersøgelsen, at den kan være et konstruktivt input til debatten om god selskabsledelse ved at bidrage med faktuelle oplysninger og analyser. Center for Corporate Governance på CBS har finansieret undersøgelsen.

Læs analysen nedenfor

Sidst opdateret: Communications // 26/10/2012