Analyse af ejerlederes betydning for hele økonomien og fordelt på kommuner

Ny analyse af professor Niels Westergård-Nielsen sætter spot på betydningen af ejerledede virksomheder på landsplan og i kommunerne. Formålet med disse korte analyser er at bidrage til den almindelige viden om ejerledede virksomheder ud fra det statistiske materiale, vi har oparbejdet på CEV og CCG.

29/10/2020

Ejerledelse udgør den hyppigste virksomhedsform i dansk erhvervsliv, idet 30% af alle virksomheder er enkeltmandsejede og 49% af alle selskaber drives af en leder med over 5% ejerandel. Når det kommer til beskæftigelse er det lidt færre, nemlig 9% af den samlede private beskæftigelse, der finder sted hos enkeltmandsejede firmaer og hele 35% i ejerledede selskaber. Ser man på den samlede værdiskabelse, så er andelene henholdsvis 5% og 33%. 

Sidst opdateret: Department of Accounting // 04/04/2022