1-0 til Sverige i generalforsamlinger

Nyheder

Investorer i svenske virksomheder har mere demokratiske forhold end investorer i danske virksomheder, viser forskning fra CBS’ World Class Research Environment.

08/07/2013

Generalforsamlinger i Danmark og i Sverige foregår meget forskelligt, viser forskning fra CBS. I Danmark er det almindeligt, at investorerne med en fuldmagt afgiver deres stemmer til bestyrelsesmedlemmerne. I Sverige får bestyrelsen mere modspil.

Krisetider uden demokrati
Især i krisetider kan det være fatalt for virksomhederne og investorerne, at det ”demokratiske spil” er bremset. Det viser Therese Strands ph.d.-afhandling, som nød gavn af et forskningsophold på Harvard, der blev finansieret delvist af World Class Research Environment-puljen. I dag er hun adjunkt ved Center for Corporate Governance på CBS.

- Jeg har overværet en generalforsamling i Danmark, hvor størstedelen af stemmerne på forhånd var afgivet til bestyrelsen som fuldmagter – hele 90 procent. Det betød, at de fremmødte investorer reelt set ikke havde noget at skulle have sagt. I Sverige er der en anden form for gennemsigtighed og lovgivning, som trækker generalforsamlingerne i en mere demokratisk retning, siger Therese Strand.

I Sverige er informationer om, hvem der ejer hvilke aktier, offentligt tilgængelige. Den gennemsigtighed øger aktiviteten ved f.eks. generalforsamlinger, viser Therese Strands undersøgelser.

Shareholdere kender til demokratisk underskud
Therese Strand har været ude og fortælle om sin forskning til danske og svenske shareholders, som har nikket genkendende til den problematik, som hun skitserer:

- Jeg har forelagt undersøgelserne, og de har vakt debat – både ved akademiske konferencer og blandt investorerne. Jeg bruger også resultaterne i min videre forskning, siger hun.
 

Therese Strand forsvarede ph.d.en ”The Owners and the Power: insights from annual general meetings” i sommeren 2012. CBS har støttet seks store forskningsområder siden 2008 med 30 mio. kr. Puljen hedder World Class Research Environments.Therese Strands forskning har været en del af én de seks grupper under World Class Research Environment – Design and Governance of Economic Institutions. Få mere information om denne gruppe hos Institutleder Peter Mølgaard fra Department of Economics, hpm.eco@cbs.dk. Therese Strand kan kontaktes på mail ts.int@cbs.dk.
 

Sidst opdateret: Communications // 09/07/2013