Hvad er humanioras rolle i en tværvidenskabelig og pragmatisk sammenhæng?

Seminar organiseret af Department of Management, Society and Communication.

Onsdag, 21 november, 2018 - 12:30 to 15:00

Seminaret finder sted i lokale DSØ.041, som er lokaliseret i stuens østende i Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg.

 

Søren Brier  Finn Collin

Søren Brier diskuterer med professor emeritus i filosofi, Finn Collin, der fremlægger intentionerne i sin nye lærebog: Videnskabsteori for humanistiske fag.
 

Om bogen:
Videnskabsteori for de humanistiske fag er en bredt dækkende indføring i humanistisk videnskabsteori. Bogen giver en præsentation af de centrale videnskabsteoretiske positioner og humanvidenskabelige skoler med fokus på deres betydning for praktisk videnskabeligt arbejde. Bogen gør også rede for den historiske baggrund for humanvidenskaberne, som vi kender dem i dag, og leverer en analyse af forholdet mellem humaniora og de øvrige videnskaber.

Der serveres kaffe og the.


Tilmelding senest d. 19/11-2018 her.

OBS: Seminaret vil foregå på dansk.