Konference: Samskabelse og nye former for civil deltagelse i udsatte boligområder

CBS Center for Civilsamfundsstudier og Center for Boligsocial Udvikling inviterer til konference d 3. september 2020 om "Samskabelse og nye former for civil deltagelse i udsatte boligområder"

 
Torsdag, 3 september, 2020 - 10:00 to 16:00

Konferencen tager pulsen på dansk og international forskning omkring nye former for engagement i civilsamfundet og giver konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde strategisk med civil deltagelse og hybride organiseringer.

Konferencen sætter fokus på, hvordan professionelle aktører i udsatte boligområder kan bygge på beboernes engagement og involvere dem i en strategisk udvikling af områderne – herunder:

  • Hvad er potentialet i det uformelle civilsamfund?
  • Hvordan kan nye former for deltagelse rummes og på bedste vis spille sammen med boligsociale indsatser og langsigtet byplanlægning?
  • Hvilke opmærksomhedspunkter er der ved samskabelse gennem hybride civilsamfundsprojekter?
  • Hvad er betingelserne for, at fællesskaber og samskabelsesprocesser åbner op for nye dialoger, fælles forståelser og lokal sammenhængskraft?

Dagen retter sig mod professionelle inden for det boligsociale felt – fx boligsociale konsulenter, boligorganisationer, kommunale forvaltninger og rådgivere – såvel som forskningsinstitutioner og civilsamfundsaktører.

Mere information og tilmelding her

Program:


Professor Lars Bo Kaspersen, CBS: Civilsamfundets rolle i forhold til velfærdsstaten
Samskabelsesprocesser mellem civilsamfund & velfærdsstat: Et historisk blik på civilsamfundets udvikling og dets samspil med kommunerne i den moderne, eksperimenterende velfærdsstat.

Associate professor Lesley Hustinx, Ghent University (key note): New hybrids between civic, public and private - Everyday Practices in an Entrepreneurial Nonprofit in Belgium
Nye hybride civilsamfundsprojekter: I den eksperimenterende velfærdsstat ser vi i stigende grad hybride civilsamfundsprojekter, der balancerer logikker fra den offentlige, civile og private sektor. Hvordan frivillige og medarbejdere håndterer en sådan balance eksemplificeres her ved en socialøkonomisk købmandsforretnings daglige arbejde med peer-to-peer betjening af mindrebemidlede i et udsat byområde.


Center for Boligsocial Udvikling og Lundtoftegade: Gentænkning af beboerdemokratiet 
Eksempel på at kombinere strategisk udvikling af boligområde med det uformelle beboerengagement: Almene boliger bygger på en stærk demokratisk organisering, men hvordan kan det traditionelle beboerdemokrati engagere beboere på mere uformelle måder og gøre den strategiske udvikling af boligområdet mere vedkommende? Her gives et bud på, hvordan beboerdemokraternes rolle kan gentænkes, og hvad det kan skabe af værdi for den boligsociale indsats.

Senior research fellow Saffron Woodcraft, University College London: Place-based approaches, citizen-led models, and processes of social innovation
Beboerinvolvering i byplanlægning og social bæredygtighed i omdannelsesprojekter: Social bæredygtighed er kommet højt på dagsordenen i udviklingen af boligområder. Med udgangspunkt i erfaringer fra omdannelser af udsatte boligområder i England præsenteres et kritisk blik på tendensen med at hævde social bæredygtighed og indsigter i, hvordan boligorganisationer og deres partnere kan skabe meningsfuld borger-drevet udvikling.

Lektor Anders La Cour, CBS: Når mødet ikke indfrier forhåbningerne
Kritisk blik på samskabelse på strategisk niveau: At sætte folk sammen er ikke altid nok til at skabe forståelse og kollektiv handlekraft. Med udgangspunkt i styringsdialogerne efter 2010 reformen sættes spørgsmålstegn ved om idealet om lighed mellem aktører er en ideel guideline for samskabelsesprocesser. La Cour viser, hvordan tomheden af lighedsidealet skaber forventninger om den anden part, som ikke kan indfries, og inviterer til refleksion over hvordan lighed kan forstås.

Samtale mellem forskere og praktikere: Byudvikling gennem hverdagsaktivisme og social mobilisering
Paneldebat om de professionelles inddragelse af det uformelle civilsamfund fra et bottom-up perspektiv: Inden for hvilke præmisser opererer civilsamfundsgrupper med uformelle deltagelsesformer? Og hvordan kan professionelle omfavne disse for at bringe deres energi og budskaber i spil?

Deltagere:

  • Udviklingskonsulent og tidl. leder af Frontløberne Torben Vinter
  • Leder af Græsrodsakademiet Skåne og formand for Röstånga Faelles Boligselskab Nils Philips
  • Forsker (annonceres senere) fra KU og VIVEs forskningsprojekt ’Civilsamfund og samskabelse under coronakrisen: Fra undtagelsestilstand til (ny) hverdag?’
  • Ph.d.-stipendiat på projektet Civil Society in the Shadow of the State, Cristine Dyhrberg Højgaard, CBS (deltager og moderator)


Seniorforsker ved Nationalmuseet og leder af forskningsnetværket Social Urban Modelling Morten Nielsen: Konflikter som mulighedsrum - Fællesskaber og fællessteder i verdens storbyer
Potentialet ved at tage udgangspunkt i uformel civil deltagelse og lokale konflikter i formel byplanlægning: Baseret på forskning om byplanlægning, co-design og civil deltagelse, udfoldes muligheden for at konvertere byboeres hverdagspraksisser og engagement i lokale konflikter til værdifulde ressourcer i den formelle byudvikling. Oplægget udforsker, hvordan nye modeller for bæredygtig byudvikling kan opdages ved at tage potentialet i borgeres uformelle handlinger seriøst.

Sidst opdateret: Communications // 02/09/2020