Per Boje adjungeret professor - tiltrædelsesforelæsning 23.05.2013

CBS har udnævnt professor i historie ved Syddansk Universitet Per Boje til adjungeret professor ved Center for Virksomhedshistorie, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Professor Per Boje, Syddansk Universitet er en af foregangsmændene inden for dansk erhvervs- og virksomhedshistorie. Han har forsket og undervist i emnet i 40 år, og nu bliver han udnævnt til adjungeret professor i innovation og entrepreneurskab i historisk perspektiv på CBS.

Torsdag, 23 maj, 2013 - 14:00 to 16:00

Per Boje har mere end nogen anden herhjemme bidraget til at opdyrke dette forskningsfelt herunder også rammevilkårenes, virksomhedslederes og multinationale selskabers historie i Danmark. Per Bojes indsigt i dansk erhvervslivs historie er kommet til udtryk i en række bøger og mange artikler med fokus på iværksætteren, de institutionelle rammer og den økonomiske og sociale udvikling. Per Boje har skrevet om kendte og ukendte iværksættere i det 19. og 20. århundrede. Blandt de kendte er Thomas B. Thrige, Mads Clausen og Danfoss og Villum Kann Rasmussen og Velux. Per Bojes bøger er altid grundigt empirisk begrundede og ofte baseret på et teorisk grundlag, der er inspireret af Joseph Schumpeters teorier om entrepreneuren og den økonomiske udvikling.

CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi og Center for Virksomhedshistorie ser frem til samarbejdet med Per Boje om en historisk funderet forståelse af entrepreneurskab og innovation.

Program

14.00-14.05 – Velkommen v/ Professor Per H. Hansen
14.05-14.10 – Velkommen og tildeling af æresbevis v/ Rektor Per Holten-Andersen
14.15-15.00 – Tiltrædelsesforelæsning af Per Boje
15.00-16.00 – Reception

Sidst opdateret: Communications // 17/12/2017