Maritime Risk and Risk Management konference

Ovnhallen lægger i år hus til Den Blå Konference – en konference, som er blevet afholdt hvert år siden 2006 med fokus på Det Blå Danmark og samarbejdet mellem de maritime forskningsmiljøer og det blå erhvervsliv. Her mødes de maritime forsknings- og udviklingsmiljøer og præsenterer deres arbejde og diskuterer indbyrdes og med de maritime erhverv og den offentlige administration.

Torsdag, 5 december, 2013 - 09:00 to Fredag, 6 december, 2013 - 13:00

CBS Maritime er vært for ”Maritime Risk and Risk Management”-konference

”Maritime Risk and Risk Management”

Konferencen er i dag engelsksproget og med udenlandsk deltagelse. I år er det altså CBS, der lægger hus til ”The Blue Research and Innovation Conference 2013”, som er planlagt i samarbejde med Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC). Konferencen afvikles den 5.-6. december under overskriften ”Maritime Risk and Risk Management”. Det er første gang, konferencen er planlagt omkring et tema, ligesom der i år er flere indlæg fra maritime forskere fra udlandet: Athens University of Economics and Business, Cardiff University, University of Strathclyde og World Maritime University.

Blandt talerne er finansieringsprofessor Manolis G. Kavussanos fra Athen.

”Det er anden gang i løbet af få måneder, at CBS Maritime hiver professor Kavussanos til København. I oktober forelæste han i finansiel risikoledelse på cand.merc.-studiets Minor in Maritime Business, og på den blå konference vil han præsentere forskningsfronten på dette område. Kavussanos var en af de allerførste i verden til at forske i finansiel risikoledelse i shipping. Det er i dag selvstændigt forskningsområde, som han således var med til at grundlægge”, siger CBS Maritimes Director Henrik Sornn-Friese.

Konferencen byder desuden på indlæg fra en række maritime virksomheder og organisationer: Maersk Maritime Technology, MAN Diesel & Turbo, Lavaretus Underwriting, Cowi, Survey Association, Monjasa, Danmarks Rederiforening, Danske Maritime og BIMCO.

Klima og miljø

På årets blå konference deltager også Klima- og Energiminister Martin Lidegaard med et oplæg om regeringens perspektiver på klima, miljø og energi i den maritime sektor:

”Ministerens deltagelse i konferencen giver muligheden for at få indblik i, hvad der er regeringens fokus på området. Set i lyset af Martin Lidegaards rolle som Klima- og Energiminister, giver det rigtig god mening at få de politiske visioner og planer på bordet, når vi taler klima, miljø og energi i forhold til maritim risikoledelse”, siger EMUC’s direktør Steen Sabinsky.

Et maritimt samfundspartnerskab

I fremtiden har den blå konference potentialet til som fælles omdrejningspunkt at knytte de maritime forsknings- og udviklingsmiljøer på de danske universiteter og i det blå erhvervsliv endnu tættere sammen. Konferencen er således særdeles relevant som et landsdækkende samarbejdsforum set i relation til regeringens maritime vækstplan og forestående innovationsstrategi. Eksempelvis har regeringen lagt op til, at der i 2014 etableres et samfundspartnerskab om innovation under temaet ”Blå arbejdspladser via grønne løsninger”.

Tilmelding til konferencen sker via EMUC’s hjemmeside. På hjemmesiden kan studerende desuden søge om ”fribillet” til konferencen: www.maritimecenter.dk

 

Facts

 

CBS Maritime

CBS Maritime blev etableret 1. marts i år med fokus på maritim værdiskabelse i virksomheder og i samfundet. CBS Maritime har til formål at koordinere de maritime aktiviteter og kompetencer på CBS og understøtte udviklingen af CBS’ forskning og uddannelse i et tæt samarbejde med erhvervet.

For yderligere information kontakt cbsmaritime@cbs.dk

Den Blå Konference

Den Blå Konference blev iværksat som opfølgning på Søfartsstyrelsens vækststrategi fra 2003 og Økonomi- og Erhvervsministeriets senere handlingsplan om ”Danmark som Europas førende søfartsnation” med det mål at skabe et tværgående dialogforum for de maritime vidensmiljøer i Danmark.

Den første konference blev afholdt på Syddansk Universitet i Esbjerg i december 2006, og siden er konferencen flyttet rundt i Danmark. Den har været afholdt en gang på CBS (2007), en gang i Color Lines terminal i Frederikshavn (2008), to gange på det maritime uddannelsessted SIMAC i Svendborg (2009, 2012) og to gange i Danmarks Rederiforening i København (2010, 2011).

Sidst opdateret: Communications // 17/12/2017