Center for Corporate Governance, CBS Indbyder til seminar 2010

Selskabsledelse i ikke-børsnoterede selskaber

 
Mandag, 3 maj, 2010 - 15:00 to 18:00

Program:

kl. 15.00

Velkomst

Er Corporate Governance kun for børsnoterede selskaber?

 Steen Thomsen, CBS

kl. 15.05

Kan de nye anbefalinger bruges i erhvervsdrivende fonde?

 Marianne Phililp, Kromann Reumert, næstformand i komiteen for god selskabsledelse?

 Bestyrelsesformand i bl.a. Toms gruppens fond

kl.15:30

Selskabsledelse i foreningsejede selskaber: Hvad siger forskningen?

 Søren Svendsen, CBS, fremlægger resultater fra et forskningsprojekt i center for Corporate Governance

Kl. 16:00

Selskabsledelse i familieejede selskaber - er det noget?

 Mette Neville, Aarhus School of Business og center for Corporate Governance, CBS

kl. 16.30

Corporate Governance i kapitalfonde

 Peter Korsholm, EQT

kl. 17.00

Debat: Kan selskabsledelse bruges uden for fondsbørsen?

 Panel: Peter Engberg, Nykredit; Lars Rohde, ATP; Helge Baastad, Gjensidige samt foredragsholderne

kl. 17.30

Reception med forfriskninger

Baggrund:

Gælder Corporate Governance kun børsnoterede selskaber? Komiteen for God Selskabsledelse har netop udsendt opdaterede anbefalinger for god selskabsledelse med skærpede krav til bestyrelsernes uafhængighed og kompetencer, ledelsesaflønning, dialog med aktionærerne m.v. Formelt set henvender anbefalingerne sig alene til de ca. 200 børsnoterede danske selskaber, der er forpligtet til at forholde sig til dem. Men der er op mod 50.000 ikke-børsnoterede aktieselskaber i Danmark, hvortil kommer tusindvis af andelsselskaber, erhvervsdrivende fonde og foreninger. Tilsammen tegner de ikke-børsnotede virksomheder sig for langt størstedelen af den økonomiske aktivitet. Spørgsmålet er om denne store gruppe virksomheder også kan have gavn af at arbejde systematisk med Corporate Governance? Kan de i givet fald tage udgangspunkt i anbefalingerne for børsnoterede virksomheder, eller skal arbejdet tilpasses disse selskabers særlige vilkår? Hvordan skal tilpasningen i givet fald ske? For at starte denne debat indkalder Center for Corporate Governance til et seminar.

Tilmelding: ccg.int@cbs.dk

Sidst opdateret: Communications // 26/10/2012