Eksternt FAU og DDRN Seminar med Udviklingsminister

Om udviklingsforskningens rolle i den nye Danida strategi Torsdag d. 3.5. kl. 16.30-18.30 (only Danish)

 
Torsdag, 3 maj, 2012 - 16:00 to 18:30

Udviklingsforskningen har gennemgået både nedskæringer og en række forandringer i løbet af de sidste år. Mens pengene er blevet færre, er projektmulighederne ved søgning til FFU skrumpet til primært at omfatte store projekter med budgetter på 5-10 mill. kr. Der er kommet tiltag som ’Pilot projects’ og ’Building Stronger Universities’ til, men hvordan er sammenhængen mellem FFU midler, Pilot Project midler og BSU – samt ikke at forglemme støtten til de internationale forskningsinstitutioner? Støtten til Danish Development Research Network (DDRN) er faldet væk, mens udviklingsminister Christian Friis Bach taler om ændringer af ulandsbistanden imod en rettighedsbaseret tiltag.

Med høringen om den nye strategi for Dansk Udviklingsbistand undervejs og med deadline d. 22. april, er FAU og DDRN glade for at Christian Friis Bach har givet tilsagn om at stille op til en diskussion af udviklingsforskningens rolle i den nye strategi, herunder bl.a. de ovennævnte spørgsmål. For FAU og DDRN peger de seneste års udvikling på at der er behov for en politik på området, måske med inspiration fra SIDA, der søsatte et sådant projekt i 2010.

Programmet for eftermiddagen ser således ud:

16.00-16.30: Registrering af deltagere

16.30-16.45:    Velkomst, ved Søren Jeppesen, Formand for FAU og lektor ved CBS

16.45-17.00: Udviklingsforskningens rolle i dansk bistand, ved Christian Friis Bach, Udviklingsminister

17.00-17.15: Virkemidler og udfordringer i dansk udviklingsforskning. Ved Lisbeth Valentin Hansen, DHI, Næstformand i FFU

17.15-17.30: Hvad skal vi bruge en politik for udviklingsforskningen til? Ved Helle Munk Ravnborg, DIIS

17.30-17.45: Pause

17.45-18.30: Debat med de tre oplægsholdere. Dirigent Arne Wangel, formand for DDRN og lektor ved DTU

Deltagelse er gratis, men grundet begrænset antal pladser er tilmelding påkrævet til FAU: fau@diis.dk (med oplysning af navn, (evt.) institution og email adresse), senest d. 30.4. kl. 16.

Vel mødt

FAU & DDRNs bestyrelser, ved Søren Jeppesen og Arne Wangel

Sidst opdateret: Communications // 12/10/2012