To CBS-forskere modtager Semper Ardens Advance-bevilling fra Carlsbergfondet

To forskere fra Copenhagen Business School har modtaget en Semper Ardens Advance-bevilling fra Carlsbergfondet d. 30. januar 2023. I alt 10 bevillinger er blevet givet.

31/01/2023

Jose Mate and Christina Lubinski

2023 er kommet godt fra start: CBS har modtaget 35,6 millioner kroner til banebrydende forskning. CBS-forskere Christina Lubinski og José Mata har lige modtaget to af de nye Semper Ardens Advance-bevillinger til nyskabende forskning inden for entrepreneurship.

Christina Lubinski er professor ved Department of Business Humanities and Law. Med sit projekt ønsker hun at forstå, hvordan entrepreneurship som social diskurs former samfundet

»Vores forestillinger om entrepreneurship skaber den offentlige debat i dag. Alle lige fra fagforeningsaktivister til Wolt-chauffører kan forholde sig til en god ide, der bliver til iværksætteri. Mens ledere opfordrer deres ansatte til at være mere entreprenante, og gig-økonomiens kontroversielle rolle debatteres i dagbladene skal dette projekt undersøge, hvordan entrepreneurship som social diskurs former samfundet og hvad konsekvenserne er på langt sigt. Ved både at kigge på de samfundsmæssige styrker og omkostningerne ved entreprenørskabets idealer skal projektet hjælpe virksomheder, politikere og offentligheden med at udvikle agens over entrepreneurship i det lange løb. Der er mange forskellige former for entrepreneurship. Vores bidrag er at udforske de sociale mekanismer, hvorved entrepreneurship som diskurs forbindes med samfundsmæssige forandringsprocesser«, siger Christina Lubinski.

José Mata er professor i entrepreneurship ved Institut for Strategi og Innovation. Med sit projekt ønsker han at forstå, hvad der motiverer, forhindrer og gør kvinder og immigranter i stand til at opnå succes med iværksætteri:

»Kvinder er underrepræsenterede inden for entrepreneurship, også i lande, hvor de i høj grad er repræsenteret på arbejdsmarkedet. På den anden side er immigranter højt repræsenteret inden for iværksætter i, men i mange lande har deres projekter ikke lige så meget impact som de indfødtes. Dette projekt skal undersøge, hvad der begrænser kvinder og immigranter inden for entrepreneurship på de forskellige stadier i en virksomhedscyklus. Resultaterne skal hjælpe politikere, virksomheder og beslutningstagere med at udvikle mekanismer, der kan mindske disse begrænsninger. Sådanne værktøjer vil fremme innovation, skabe et mere inkluderende arbejdsmarked og styrke kvinder og immigranter i at udleve deres fulde økonomiske potentiale for at skabe værdi for samfundet«, siger José Mata.

Formålet med bevillingerne er at skabe banebrydende forskningsresultater for at sikre Danmark en førerposition inden for international topforskning og bidrage til at løse store samfundsmæssige udfordringer.

Læs pressemeddelelsen fra Carlsbergfondet her

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 13/03/2023