Nyt initiativ skal gøre iværksættere bedre til at lede

Ledelse: Iværksættere har tidligere underprioriteret vigtigheden af god ledelse. Derfor går CBS og Industriens Fond nu sammen om at sætte fokus på lederskab i startup-virksomheder.

07/10/2022


lederskab i startup-virksomheder

Af Kent Kristensen (kk.slk@cbs.dk)

En tommelfingerregel siger, at mindre end hver anden startup-virksomhed overlever de første fem år. Sandsynligheden for, at den klarer skærene, stiger imidlertid med en dygtig ledelse.

Alligevel har det sjældent været ledelse og lederudvikling, som har stået øverst på iværksætternes to-do-lister. Heller ikke selv om flere studier viser, at personlige udfordringer og en usund arbejdskultur med lange dage og uklare arbejdsgange er blandt årsagerne til, at mange nystartede virksomheder hurtigt udånder igen.

Med økonomisk støtte fra Industriens Fond vil CBS derfor tilbyde et personligt lederudviklingsprogram til de iværksættere, som er nået så langt med deres nyetablerede virksomhed, at de er begyndt at ansætte personale. Målet er at give virksomhederne en bedre mulighed for at overleve og udnytte deres vækstpotentialer.

Det kommende projekt hedder ”CBS Startup Leadership Initiative” og kommer både til at indeholde forskningsbaseret undervisning samt coaching fra ledere, der har praktisk erfaring at øse af. Det bliver forankret ved Copenhagen School of Entrepreneurship på CBS.

Ledelse hos iværksættere er anderledes

”Vilkårene for ledelse i iværksættermiljøet adskiller sig ofte væsentligt fra ledelse andre steder. I startup-virksomheder er grundlæggeren ledelsen, selv om vedkommende typisk identificerer sig mere med rollen som iværksætter. Vedkommende har ofte har fokus på forretningside, strategi, produkt og kunder. Hvorimod lederen i en etableret virksomhed netop er ansat til at udfylde ledelsesrollen”, forklarer Mia Jung.

Hun har titel af Head of Leadership Development ved Copenhagen School of Entrepreneurship og er tovholder på det kommende projekt.

"I en startup-virksomhed er de organisatoriske rammer ofte flydende. Når virksomheden begynder at vokse lidt, og der bliver ansat personale, er der ikke etableret en fast virksomhedskultur. Derfor bliver der ofte tale om, at ledelsen lægger skinnerne, mens toget kører. Og som regel har lederen ikke erfaring fra tidligere job at trække på, og hele virksomheden bliver sårbar” uddyber Mia Jung.

Med ”CBS Startup Leadership Initiative” håber hun, at iværksættermiljøet får mere fokus på sammenhængen mellem god ledelse og evnen til at kunne tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Og at de forstår, at en god ide og en venlig bankrådgiver ikke er de eneste vigtige faktorer.

Industriens Fond bidrager

Industriens Fond har med en donation på knap ni millioner kroner gjort det muligt at søsætte det kommende projekt, som efter planen skal udstyre 200 iværksættere med nye ledelsesværktøjer.

”Innovative iværksættere er en kilde til vækst og konkurrenceevne i dansk erhvervsliv. Og det er ærgerligt hvis gode idéer, banebrydende forretningsmodeller og lovende startups strander alene på grund af manglende lederevner. Derfor vil vi gerne bidrage til, at ledere i startup-miljøet får særlig hjælp til at udvikle sig,” forklarer Thomas Hofman-Bang, der er administrerende direktør i Industriens Fond.

De første vækstiværksættere vil blive optaget på uddannelsesprogrammet i starten af 2023. Ambitionen er samtidigt, at forskningsresultaterne og erfaringerne fra programmet efterfølgende kan spredes ud til det brede startupmiljø i Danmark, så også kommende iværksættere får øget fokus på vækstskabende ledelse.

”På CBS udgør forskning og undervisning i ledelse et særligt strategisk indsatsområde. Det gælder mange former for ledelse inklusive ledelse af innovation og entreprenørskab. I dette ambitiøse partnerskab med Industriens Fond vil vi bringe forskningsbaseret viden og praktisk erfaring i spil i startup-miljøet. Vi ved, at den tidlige vækstfase er en kritisk fase for virksomhederne, hvor der i højeste grad er brug for stærke ledelseskompetencer,” siger rektor på CBS, Nikolaj Malchow-Møller.

 

Projektets formål:

  • CBS Startup Leadership Initiative er et personligt lederudviklingsprogram for lovende startupfounders med medarbejderansvar på skaleringsstadiet.
  • Programmet skal skabe mere konkurrencedygtige vækststartups, der udvikler en større ledelsesmæssig kapacitet og i højere grad kan lede, organisere, tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere.
  • Læs mere: https://cse.cbs.dk/leadership-in-startups/
Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 10/10/2022