Ny forskning: Kan vi blive CO2-neutrale og stadig flyve?

En af de største udledere af CO2 er flytransport, men ikke desto mindre betragter mange flyvning som nødvendigt for både turisme og international handel. Én lovende måde, hvorpå forbrugere kan tage ansvar for egen CO2-udledning, er den frivillige CO2-udligning, hvor flyrejsende får mulighed for at neutralisere deres CO2-aftryk via en lille donation. Men der er alligevel modsatrettede anbefalinger om, hvordan man skal opfordre forbrugerne til at vælge disse grønne initiativer til.

27/01/2022

Foto Shutterstock

Foto Shutterstock

Forskere fra CBS har designet tre online-eksperimenter for at afprøve forskellige strategier til at øge forbrugernes deltagelse, hvilket giver brugbar viden for flyselskaberne og deres kommunikation om flytransportens CO2-udligning men også bidrager til forskningen på området.

Ifølge denne undersøgelse mener forskerne, at frivillig CO2-udligning har potentiale til at balancere det praktiske behov for flyrejser med et overordnet hensyn til bæredygtighed, men de nuværende frivillige CO2-udligningsordninger virker ikke optimalt.

”På trods af potentialet er det kun lykkedes meget få eksisterende undersøgelser at forklare, hvordan man bør præsentere frivillig CO2-udligning, så det effektivt appellerer til de enkelte rejsende med forskellige behov. I et bredere perspektiv vil den frivillige CO2-udligning også forhøje den kollektive bevidsthed og lægge et pres på markedet om at beslutte sig for en forsvarlig adfærd,” siger lektor Qiqi Jiang fra Institut for Digitalisering på CBS.

De vigtigste resultater af undersøgelserne

Forskningen viser, at rejsende, som bestiller flyrejser i en nær fremtid, sandsynligvis vil vælge frivillig CO2-udligning til, når de præsenteres for en konkret besked, hvor der lægges vægt på specifikke handlinger.

Dog viste forskningen også, at rejsende, som booker langt ude fremtiden, er mere tilbøjelige til at vælge den frivillige CO2-udligning til, når den præsenteres i abstrakte beskeder, hvor der lægges vægt på generelle initiativer.

”Vi så også, at det at have et valg giver mening, især for de rejsende, som skal ud og flyve i nær fremtid og som modtager en konkret besked,” tilføjer Qiqi Jiang.

Undersøgelsen foreslår specifikt, at luftfartsselskaber under bestillingsprocessen bør tilpasse præsentationen af frivillig CO2-udligning til den tidsmæssige periode frem til afrejsen, og tilbyde de rejsende mulighed for at vælge deres foretrukne måde at udligne deres CO2-aftryk på.

Undersøgelsen er udgivet i The Journal of Travel Research.

At fremme bæredygtig adfærd

”Lige nu tilbyder de fleste flyselskaber kun ét projekt, som individuelle rejsende kan støtte med deres frivillige CO2-udligning. Vores undersøgelse fremhæver specifikke forhold (forbrugere, som bestiller rejser i nær fremtid), hvor det at have flere valgmuligheder kan anspore forbrugerne til at vælge den frivillige CO2-udligning til,” siger medforfatter og lektor Rob Gleasure fra Institut for Digitalisering på CBS.

Forskerne peger på, at den nuværende forskning i frivillig CO2-udligning hovedsageligt fokuserer på, hvordan personlige egenskaber påvirker intentionen om at vælge frivillig CO2-udligning til. For eksempel at en særlig socioøkonomisk status eller psykologiske faktorer viste sig at have en markant indflydelse på den individuelle rejsendes villighed til at vælge frivillig CO2-udligning til. Derudover diskuterede visse undersøgelser, hvilke tiltag, som for eksempel skovfornyelse, grøn energi eller hjælp til lokale samfund, bedst fremmer tilvalget af frivillig CO2-udligning for særlige grupper af forbrugere. Og selvom disse undersøgelser er vigtige, mener forskerne fra CBS, at de kun giver begrænset praktisk værdi for dem, som arbejder med luftfart, da væsentlige dele af denne form for indsigt kræver meget store mængder personlige data.


Vores foreslåede strategi kræver blot, at luftfartsselskabet er bekendt med den reserverede dato for flyrejsen og tilbyder forskellige valgmuligheder for at udligne den rejsendes CO2-aftryk,

tilføjer Rob Gleasure.

At skabe handlingsorienterede løsninger

Undersøgelsen præsenterer handlingsorienterede løsninger for både luftfartselskaber og politikere. ”Luftfartselskaberne kan implementere vores forslag om en dynamisk præsentation af frivillig CO2-udligning for at øge sandsynligheden for, at kunderne trykker på udligningsknappen. Og som følge deraf kan flyselskaberne skaffe flere penge til at bekæmpe klimaudfordringerne og fremme socialt ansvar. Mere udbredelse af frivillig CO2-udligning kan også sætte fokus på praksis og motivere politikerne til at skabe mere lovgivning om frivillige CO2-udligningsprojekter og udgifter,” tilføjer Qiqi Jiang.

Udover undersøgelsens praktiske fokus fremhæver forskerne også, at en væsentlig del af det, der overtaler forbrugere til at vælge bæredygtig adfærd til, ikke er selve projekterne, men måden de præsenteres på.

”Vi forener også nogle modsatrettede anbefalinger ved at vise, hvorfor det at appellere til principper er værdifuldt i nogle situationer, men ikke i andre, hvorfor detaljeret information er brugbar i visse situationer, men ikke i andre, og hvorfor det at tilbyde valgmuligheder er brugbart i visse situationer, men ikke i andre. Dette hjælper flyselskaberne med at tilpasse et udvalg af grønne løsninger til forbrugere med forskellige værdier og interesser,” konkluderer Qiqi Jiang.
 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 19/05/2022