Ny forskning: Hvordan man sikrer succesfuld implementering af digitale strategier

I vores digitale tidsalder har virksomheder brug for mere end bare et digitalt aftryk for at indtage en førerposition. Mange virksomheder – både store og små, etablerede og nystartede – implementerer i større udstrækning digitale strategier.

16/12/2021

Photo: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ved implementering af digitale strategier har topledelsens visioner og retning betydning, men dem, der deltager i implementeringen af strategierne, er livsnødvendige – og det vil sige alle medarbejderne. 

Ny forskning fra et internationalt samarbejde med forskere fra CBS, LUT Universitet, Loughborough Universitet og Det Fri Universitet i Bozen-Bolzano fremhæver, at medarbejdere og deres individuelle forskelle har betydning for implementeringen af digitale strategier, og at det er brugbart for ledere at tage adfærdsforskelle med i deres overvejelser.

”Lederes bør undgå ’generelle tilgange’ til hvem, der involveres i implementeringen af digitale strategier, eller i det mindste bør de anerkende, at der vil være præstationsforskelle,” siger lektor Abayomi Baiyere fra Institut for digitalisering på CBS.

Forskningen er udgivet i tidskriftet Technological Forecasting and Social Change Journal.

Forskningen bidrager med en guide til hvilke adfærdstyper, der er vigtige, og den angiver, præcis hvor vigtig en rolle orienteringen mod entreprenørskab spiller blandt medarbejderne.

Forskningen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udført blandt ansatte på forskellige niveauer i en virksomhed, der implementerede en digital strategi. Forskerne samarbejdede med virksomheden om at udvikle de afhængige variabler i forhold til den digital strategis præstation, og anvendte derudover allerede anerkendte og anvendte variabler fra tidligere udgivet litteratur, for at måle den enkeltes orientering mod entreprenørskab og andre aspekter, der kunne påvirke medarbejdernes præstationer i forhold til strategiimplementeringen.

”Vores forskning fremhæver en gruppe adfærdsmønstre, som vi kalder ’individuel orientering mod entreprenørskab’, som består af proaktivitet, risikovillighed og innovation. En entreprenant tilgang er vigtig, når det handler om implementering af digitale og relaterede strategier,” siger Paavo Ritala, professor i strategi og innovation på LUT Universitet, Finland.

Forskningen viste, at særligt orienteringen mod proaktivitet og risikovillighed blandt medarbejderne bidrog positivt til de digitale strategiers præstation på tværs af adskillige dimensioner. Men forskerne fandt også, at de innovativt orienterede medarbejdere præsterede mindre godt i digital-strategiske kontekster. Denne nedsatte præstation blev særlig tydelig, når de innovative-orienterede medarbejdere scorede højt på relationskapital, med andre ord når de var stærkt opkoblede i netværk med andre af virksomhedens medarbejdere.

”For eksempel kan et givent digitalt transformationsprojekt kræve proaktive medarbejdere i implementeringsfasen, mens de innovativt-orienterede medarbejdere ville være passe bedre i rollen som kreative udviklere i sådanne projekter,” tilføjer Ritala.

”Formålet med forskningen er at flytte vægten fra den teknologiske dimension af digitaliseringen over på medarbejder-orientering som en relevant og signifikant komponent i forhold til effektiv implementering af digitale strategier. Særligt viser vores forskning, at ledere bør udvise varsomhed og ikke blot antage, at proaktivitet, risikovillighed og en innovativ tilgang automatisk påvirker digitaliserings-relaterede præstationer positivt,” konkluderer Baiyere.


Forfattere:
Lektor Abayomi Baiyere fra Institut for Digitalisering, CBS
Paavo Ritala, professor i strategi og innovation på LUT Universitet, Finland
Mathew Huges, professor i entreprenørskab og innovation på Loughborough School of Business and Economics
Sascha Kraus, professor i ledelse på Det Fri Universitet i Bozen-Bolzanao, Italien.
 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023