Kvindelige iværksættere forskelsbehandles af deres ansatte

Kvindelige iværksættere risikerer ikke kun kønsdiskrimination fra banker og investorer, men også fra deres egne ansatte. Forskning fra CBS viser, at medarbejdere i startups er mindre villige til at gøre en ekstra indsats for kvindelige iværksættere.

08/03/2023

illustration CBS

Kvindelige iværksættere skal bare kæmpe hårdere. Det må din datter eller søster være forberedt på, før de pitcher deres forretningsidé til banken eller ansætter deres første medarbejder.

Ny forskning fra Copenhagen Business School viser, at kvindelige iværksættere ikke kun risikerer diskrimination fra eksterne aktører som banker og investorer. De kan også blive udsat for diskrimination fra folk på deres egen lønningsliste.

"Vores forskning viser, at medarbejderne simpelthen er mindre villige til at gøre en ekstra indsats for en virksomhed, der drives af Amanda & Chloe end af Matthew & Joe," siger Vera Rocha, lektor ved Copenhagen Business School.

Hun har sammen med kolleger fra London Business School og University of Oregon udført et multimetodisk studie, der er publiceret i tidsskriftet Organization Science.

Selvom man lykkes med at oprette en virksomhed, eksisterer kønsdiskriminationen stadig.

Kønsbarriererne lever videre

Studiet giver ny viden til den allerede omfattende forskning, der viser, at kvindelige iværksættere er underlagt ekstra granskning fra alle mulige interessenter, før de kan oprette en virksomhed.

"Mange forskere har påvist ekstra barrierer for kvinder, der vil stifte en virksomhed. Både eksperimenter, statistiske og kvalitative data indikerer, at der forekommer kønsbias i mange af de faser, en startup skal igennem," siger Vera Rocha.

Tidligere forskning viser for eksempel, at investorer har tendens til at spørge mandlige iværksættere, hvordan de vil få succes, mens kvindelige iværksættere skal forklare, hvordan de vil forebygge fiasko. De forskellige tilgange fører naturligvis til forskellige typer svar, der kan mindske kvindernes finansiering, hvis de får nogen overhovedet, siger Vera Rocha.

"Vores forskning viser, at der fortsat findes barrierer, efter virksomheden er etableret. Selvom man lykkes med at oprette en virksomhed, eksisterer kønsdiskriminationen stadig," siger Vera Rocha.

"Vores undersøgelse indikerer, at det er tilfældet, selvom den eneste forskel mellem to virksomheder er deres grundlæggers køn. Medarbejderne vil gøre en mindre indsats for kvindelige end for mandlige arbejdsgivere."

Samme kønsbias andre steder

Kønsbias er altså ikke bare noget, som kvindelige iværksættere hævder. Det eksisterer, og det har konsekvenser. Kønsbias vil sige, at stereotype opfattelser af mænd og kvinder påvirker vurderingen af dem.

Forskerne formoder, at den samme form for bias findes i andre miljøer, hvor kvinder har lederstillinger. Det kan betyde, at medarbejderne vil arbejde mindre hårdt for kvindelige ledere i virksomheder eller kvindelige professorer på universiteter, siger Vera Rocha.

"Det er et problem, fordi vi som samfund ønsker den samme præstation fra iværksættere og ledere uanset deres køn. Og hvis kvinder i lederstillinger bliver diskrimineret af både eksterne interessenter og deres egne medarbejdere, bliver det vanskeligere for dem at levere de samme resultater som mænd," siger Vera Rocha.

Hvad kan vi gøre ved det?

"Forskere og politikere har i mange år arbejdet på at ændre folks mentalitet i forhold til, hvordan de forestiller sig, at en iværksætter ser ud. Men vi er stadig nødt til at arbejde med denne type forudfattede meninger," siger Vera Rocha.

"Vi bør især skabe opmærksomhed om de potentielle fordomme blandt yngre mennesker. Hvis vi kun går efter de generationer, der allerede har erfaring på arbejdsmarkedet, kommer vi måske ikke langt. For dem er det sværere at ændre adfærd." 

Mandlige chefer får 7 pct. mere overarbejde foræret

Det nye studie tager afsæt i portugisiske data, der dækker næsten 59.000 nystartede virksomheder og mere end 243.000 ansatte over en tiårig periode. Det viser, at fuldtidsansatte hos kvindelige iværksættere bidrager med færre timer. Forskellen i den almindelige arbejdstid er under 1 procent, men den gennemsnitlige forskel i ekstra arbejdstimer er 7 procent i løbet af en måned.

"Alle virksomheder har af og til brug for, at deres medarbejdere arbejder længere for ikke at gå glip af en deadline. Den forskel, vi finder i det faktisk leverede overarbejde, betyder, at kvindelige iværksættere skal betale 7 procent mere for at få den samme mængde arbejde udført som mændene. Det er noget af en ekstraomkostning," siger Very Rocha.

Det store portugisiske datasæt kunne altså dokumentere, at der er en forskel på, hvor mange timer lønmodtagere lægger hos kvindelige og mandlige iværksættere. Men disse data fortæller ikke, om der er forskel i produktiviteten mellem virksomheder, der drives af kvinder og mænd. De kunne heller ikke dokumentere en årsagssammenhæng mellem stifterens køn og medarbejdernes indsats. Man kunne blot se et statistisk sammenfald mellem grundlæggerens køn og antal arbejdstimer.

Amanda & Chloe fik mindre ekstra arbejdskraft

For at undersøge om der en årsagseffekt mellem køn og medarbejderes indsats, og for at se, om der er forskel på den faktisk leverede præstation, rekrutterede forskerne 500 onlinearbejdere på nettet. De lavede et randomiseret eksperiment på onlineplatformen mTurk, hvor man kan ansætte folk til specifikke opgaver, uanset hvor de opholder sig.

Vi bør især skabe opmærksomhed om de potentielle fordomme blandt yngre mennesker.

Arbejderne fik at vide, at de skulle arbejde for en ny tech-startup, der var ved at opbygge en fotodatabase. Virksomheden havde brug for hjælp til at kode billeder og ville betale 1 dollar for 8-10 minutters arbejde. I slutningen af den betalte session blev arbejderne spurgt, om de var villige til at kode et par flere fotos uden ekstra løn.

Eksperimentet viste, at arbejderne var mere villige til at tilbyde ekstra arbejdskraft til mandlige end til kvindelige grundlæggere. 50 procent af de arbejdere, der troede, at de arbejdede for Matthew & Joe, accepterede at arbejde ekstra uden ekstra løn, mens kun 40 procent af de arbejdere, der blev ansat af Amanda & Chloe, var villige til at gøre det samme.

Da arbejderne blev spurgt ind til årsagen, svarede de, at opgaverne virkede mere krævende, eller anmodningen blev opfattet som uretfærdig, når den kom fra en kvinde.

Mænd får mere arbejde for samme pris

På den måde dokumenterede forskerne en årsagssammenhæng mellem grundlæggerens køn og arbejdernes vilje til at udføre ekstra arbejde.

De dokumenterede også, at de mandlige grundlæggere fik en fordel på to procent i produktivitet.

"Eksperimentet er et meget begrænset setup i lille skala. Men selv inden for så kort tid ser vi, at der genereres forskellig produktivitet. For de samme omkostninger får mænd mere arbejde udført end kvinder. Hvis det sker på rigtige arbejdspladser, kan det oversættes til forskelle i antallet af kunder, du får ombord, hvor mange enheder du sælger, eller hvor hurtigt du kan komme ind på et nyt marked. Det kan skabe en mærkbar forskel i produktiviteten i slutningen af måneden, eller når året er omme," siger Vera Rocha.

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 07/03/2024