Hvad kan vi lære af de digitale understrømme?

Med markante digitale forandringer følger markante forandringer i organisationen. Det har den nyudnævnte æresdoktor ved CBS, Wanda Orlikowski, særligt fokus på i sin forskning. Hun har fundet ud af, at digitaliseringsbølgerne altid skaber lige så kraftige digitale understrømme.

24/06/2022

Photo: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Wanda Orlikowski har brugt hele sin forskningskarriere på at studere digitale fænomener, der ændrer organisationer og deres måder at arbejde på. Vi talte med hende om, hvad der motiverer hende, hvad hendes forskning fortæller os om den verden, vi lever i, og hvilket stort spørgsmål, hun nu vil besvare.

Hvad inspirerede dig til at blive forsker?

Jeg var meget interesseret i computere under mine bachelorstudier og var blevet opfordret til at fortsætte med en kandidatgrad på det område. Det var, da jeg researchede til mit speciale, at jeg fandt ud af, hvad jeg brændte for, nemlig at få nye ideer og indsigt i digitale fænomener.

Når bølgen rammer

Du beskriver digitalisering af brancher som fx forlags- og hotel- og restaurationsbranchen som ramt af en bølge, men også af en understrøm, man ikke lægger mærke til. Hvad har du fundet i disse understrømme?

Min samarbejdspartner, Susan Scott fra London School of Economics, og jeg ser digitale understrømme som en drivkraft, der skubber til de regler, standarder, værdier, normer osv., der styrer, informerer, koordinerer og regulerer en organisation.

Hvis vi fx taler om forlagsbranchen, er e-bogsplatforme den understrøm, der skubber til den meget anvendte ISBN-bogstandard, og ifm. hoteller skubber online udlejning- og bookingplatforme til de etablerede standarder og certificeringer, som hotellerne skal leve op til ifm. kvalitet.

De digitale understrømme er hele tiden til stede i en digitaliseringsproces, og vi kan lære meget om institutionelle forandringer ved at studere dem.

Alt for lidt fokus på understrømmene

Hvorfor har vi ikke forudset den  – eller på hvilket tidspunkt af bølgen skulle vi have fokuseret mere på understrømmens kraft?

Udfordringen med de forandringer, der sker i de digitale understrømme, er, at de ikke kan ses. De er distanceret fra den primære og synlige del af digitaliseringen – både i tid og rum. Så der er meget lidt – hvis  overhovedet nogen – opmærksomhed på understrømmene, og vi interesserer os først for deres dynamik, når den bliver et problem for os.

Din forskning viser flere udfordringer, der gemmer sig i understrømmene. Hvad er de?

I de brancher, vi har kigget på, ser vi, at udfordringen ved understrømmene er, at det er de primære systemer for branchernes kerneaktiviteter, der bliver truet. I det omfang at disse systemer undermineres og forskydes, mister de deres formål og autoritet. Og dermed mister de også deres evne til at lede, koordinere og regulere branchernes aktiviteter.

Du taler om "sociomateriel sammenfiltring" – hvad mener du med det?

Forskningsmetoder har haft en tendens til at adskille teknologi og organisationer og behandle dem særskilt for derefter at fokusere på, hvordan de er indbyrdes forbundet. Vi antager, at de er uadskillelige fra starten, så man ikke kan forestille sig en organisation uden at overveje dens væsentlighed. På samme måde kan man ikke forestille sig teknologi uden at overveje den sociale og organisatoriske praksis, der giver den mening.

En motiverende udnævnelse

Nu er du æresdoktor ved Copenhagen Business School. Hvad betyder det for dig? Og hvad betyder det for din forskning?

At blive tildelt en æresdoktorgrad af Copenhagen Business School er en meget stor ære. Jeg er taknemmelig og ydmyg over udnævnelsen. Den viser, at det arbejde, jeg har lavet, bliver set, og at det giver mening hos andre forskere. En sådan anerkendelse af mit arbejde er fantastisk og motiverer mig til at fortsætte med det, jeg gør. 

Hvordan ser du dit samarbejde med CBS?

Gennem årene har jeg interageret med mange CBS-forskere. Det har været uformelle forskningsforbindelser og samtaler på konferencer og workshops. Med min nye udnævnelse ser jeg frem til at udbygge mine relationer med CBS og CBS’ forskere. Jeg håber, at de vil skabe værdi for begge parter og generere en masse forskningsideer og viden.

På vej mod et dybere dyk

Hvad bliver det næste store spørgsmål, du vil søge svaret på?

I betragtning af hvor vigtige samt hvor lidt undersøgt og værdsat de digitale understrømme er, er det min plan at fortsætte med at fokusere på dem. Jeg håber at kunne uddybe deres konturer og dynamik og skabe resultater, vi kan handle på, og som kan hjælpe os med bedre at identificere og tackle udfordringerne ved dem.

 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023