Er Indien det næste Kina-eventyr?

Den 1. juni markerede slutningen på et seks uger langt valg i verdens største demokrati. Optællingen af i alt 642 millioner stemmer leverede et lettere overraskende resultat. Statsminister Narendra Modis parti BJP står med 240 mandater stik imod enhver forventning til at miste sit flertal i det indiske parlament.

11/06/2024

Rashtrapati Bhavan. Det indiske præsidentpalads

Nu spørger du måske dig selv, hvorfor det er af betydning for dig at vide noget om valget i Indien. Men det indiske valg er faktisk både relevant for den danske økonomi og for os som danskere i det hele taget. Indien er som verdens folkerigeste nation og en vækstøkonomi med fart på altså et stort marked i forandring. 

Som Stine Haakonsson, lektor ved Institut for Organisation på CBS, påpeger, så er det vigtigt for Danmark at have globale alliancer og internationale samarbejder, fx i den grønne omstilling, som er et af omdrejningspunkterne for samarbejdsaftalen mellem Danmark og Indien.

Vi har stillet Stine Haakonsson fem spørgsmål om, hvilke væsentlige konklusioner man som dansk virksomhed kan drage fra det indiske valg.  
 

1. Hvad har præget den indiske valgkamp? Og har noget været anderledes end tidligere år?

Indien er som andre lande præget af en balance mellem åbenhed og protektionisme. Dette har været på agendaen i valget. Ligeledes har den sociale ulighed været et vigtigt tema. Modi har taget en position ift. hinduismen, som er den største religion i Indien, inden for hvilken han er meget dedikeret. Det har betydet, at den muslimske del af befolkningen er blevet lettere marginaliseret. Det samme gælder de ikke så privilegerede kaster. I det hele taget kan man sige, at Indien er meget mere præget af historiske institutioner end mange andre lande. 

2. Hvor står Indien efter valget? 

Dele af Indien er hurtigt rykket ind i den globale elite, mens andre slet ikke er. 

- Stine Haakonsson, Lektor 

Indien står på mange måder samme sted efter valget. Selvom Modi lidt uventet ikke fik flertal, har han skabt et med sine allierede. Så han fortsætter som præsident, dog med et svagere mandat end i sidste valgrunde, hvilket giver økonomisk og politisk stabilitet. Økonomien er et område, hvor Indien oplever stor fremgang men også en stor ulighed. Dele af Indien er hurtigt rykket ind i den globale elite, mens andre slet ikke er. 

3. Hvad betyder valgresultatet for danske virksomheder i Indien? Og i Danmark?

Jeg tror ikke, at danske virksomheder i Indien kommer til at opleve alvorlige konsekvenser af valget. Inden for grønne teknologier, IT og biotek er der stadig store muligheder for dansk industri.

Der har været en del italesættelse af Indien som ’det næste Kina-eventyr’, men reelt set er udviklingen gået langsommere end forventet. Det skyldes nok dels den ulighed, der er i landet samt de historiske betingelser, industrien opererer i. Det skyldes også at produktiviteten i Indien er lavere, og at en del komponenter bliver importeret fra andre lande i modsætning til Kina, der har det meste af værdikæderne. Den nationale politiske orientering i Indien giver klare udfordringer til alle udenlandske virksomheder. Men det gælder også på andre markeder, hvor industripolitik er kommet på dagsordenen.

4. Hvad gør Indien attraktivt for europæiske virksomheder?

Indien har et stort markedspotentiale. Der er en grøn agenda med ambitioner, og der er mange veluddannede – især ingeniører. Så der er helt klar noget at komme efter. Indien har også styrkepositioner inden for forskning under udvikling, men endnu ikke på niveau med fx Kina. Med Kina+1-strategierne i Asien blandt en række virksomheder kan Indien være et sted at investere for at mindske risici og øge modstandskraften i værdikæderne. Altså er Indien relevant, både hvad angår produktion og marked.

5. Hvilken rolle kommer Indien til at indtage i den fremtidige verdenshandel?

Indien står stærkt i alliancen af BRIKS-lande, som sammen og hver for sig udfordrer den verdensorden, der har været gældende i globaliseringen indtil for nylig. Disse lande får en meget stor økonomisk rolle fremadrettet. 

 

Kontakt:

Lektor Stine Haakonsson: stha.ioa@cbs.dk

Studentermedhjælper Anders Nørland: an.slk@cbs.dk

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/06/2024