Forskningsprojekt gør mindre virksomheder bedre til at bruge deres vigtigste råstof, kundedata

I samarbejde med DI Handel og Erhvervshusene hjælper CBS små og mellemstore virksomheder med at afklare, om de kan anvende deres kundedata bedre. Hjælpen er et 3-årigt forskningsprojekt, finansieret af Industriens Fond, med virksomhedsforløb samt et digitalt værktøj.

01/04/2022

Kundedata

Det er afgørende at få de små og mellemstore virksomheder til at se mulighederne i deres kundedata, så de ikke bare samler støv, men derimod bidrager til vækst og mersalg.

Foto: Shutterstock

 

Danmark har ikke dyrebare råstoffer i jorden, men vi har stor viden og enorme mængder data. Derfor er data i stigende grad råstoffet, som mange virksomheder kan skabe værdi ud fra. Men når det kommer til at bruge deres data på den rigtige måde, mangler små og mellemstore virksomheder (SMV’er) ofte viden og konkrete værktøjer.

Det skal et CBS-ledet forskningsprojekt være med til at ændre. I samarbejde med DI Handel og Erhvervshusene har man søsat forskningsprojektet ’Brug Kundedata’, som bliver fondet af Industriens Fond. Projektets formål er bl.a. at klæde SMV’er, der afsætter fysiske produkter, på til at kunne analysere de mange data, de allerede ligger inde med, og dermed styrke deres konkurrenceevne.

Helt konkret vil projektet give danske SMV’er forudsætninger for at kunne gå fra en overordnet forståelse af kundedatadrevne vækstmuligheder til operationelle tiltag i den enkelte virksomheder via bl.a. værktøjer, events og virksomhedsforløb.

Et år inde i projektet er man nu klar med en model for virksomhedens modenhed i forhold til udnyttelse af kundedata. Sammen med modenheds-modellen tilbyder projekthjemmesiden et frit tilgængeligt værktøj til at benchmarke en virksomheds evne og motivation til at anvende kundedata sammenlignet med over 500 danske virksomheders brug af kundedata.

Hjælp til guldgravning

Professor ved Institut for Strategi og Innovation ved CBS, Thomas Ritter er en af hovedkræfterne bag projektet, der skal hjælpe SMV’erne med at udnytte deres kundedata bedre. Ifølge ham risikerer virksomhederne at gå glip af rigtig meget guld, hvis ikke de formår at udnytte deres data om f.eks. deres kunders indkøbsvaner.

Der er mange eksempler på, at virksomheder indsamler data, der, frem for at bidrage til vækst og mersalg for virksomheden, hellere ’samler støv

forklarer ham.

Professoren nævner, at de fleste af virksomhederne har kundedata til rådighed, og at der derfor ofte er tale om en lavthængende frugt ift. at kunne udnytte den type data, men at virksomhederne mangler viden og kompetencer.

"Mange SMV’er formår ikke at indarbejde og udnytte data i deres forretning – enten fordi de ikke ved, hvad de skal gøre, eller fordi de endnu ikke har kompetencerne til at komme i gang med at udnytte deres data systematisk," lyder det fra Thomas Ritter.


Manglende overskud hos virksomheder gør det svært at komme i gang

I Danmark udgør SMV’erne 99 pct. af alle landets ca. 300.000 virksomheder. Det er derfor afgørende at få disse virksomheder til at se mulighederne i at deres data.

Udfordringen er imidlertid, at virksomhederne ikke har samme ressourcer som store virksomheder til analysere, de mange data, de allerede ligger inde med.

"Ledelsen i mindre virksomheder har travlt med den daglige drift og mangler viden og værkøjer til at gå i gang med at få optimal værdi ud af deres data," fortæller Professor ved Institut for Digitalisering, Jan Damsgaard, som bidrager til projektet med fokus på kundeindsigt via "Internet-of-Things”

En rundspørge blandt 448 af DI Handels medlemmer viste, at en tredjedel af virksomhederne i meget høj grad eller høj grad har brug for hjælp til at få optimal værdi ud af deres data. Det er for eksempel oplysninger om, hvor kunden bliver opmærksom på eller finder information om virksomhedens produkter, hvilke kunder, der køber hvad, hvor ofte, hvordan og hvornår, og kundens adfærd på fx webshoppen.

Det er her, at projektet ’Brug Kundedata’ skal komme med løsninger. Målet er således at hjælpe virksomhederne med at gå fra passive data til brugbare data ved at klæde dem på til at kunne analysere, de mange data, de allerede ligger inde med – fremfor at basere salget på antagelser.

Et af projektets hovedfokus er at gøre vores resultater og modeller tilgængelige for SMV-segmentet via viden og brugbare værktøj på hjemmesiden, men dertil også via en række live events

afslutter Jan Damsgaard.

Næstkommende event afholdes den 6-7 april med et tema om, hvordan man kan bruge kundedata til at skabe bedre forretningsbeslutninger.

--


Fakta om projektet:

• Per 01. januar 2021 opstartede CBS, DI Handel og Erhvervshusene et 3-årigt projekt: ”Datadreven kundeindsigt”, som er fondet af Industriens Fond. Projektets hjemmeside er BrugKundedata.DK

• Projektets formål er bl.a. at give danske SMV’er, der afsætter fysiske produkter, indsigt og kompetencer til at skabe vækst gennem en datadreven kundeforståelse og deraf dannelse af datadrevne kundesegmenter med sigt på salg.

• Projektet fokuserer på SMV’er og startups, fordi flere undersøgelser viser, at disse virksomheder har størst behov for støtte til at anvende deres data.

 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023