Forskning som forandrer

Denne serie giver dig indblik i forskningen på CBS, og hvordan den kan påvirke virksomheder, organisationer og samfundet generelt. Her er tre spørgsmål til Anoush Margaryan, professor på CBS.

20/04/2022

Anoush

Gig-arbejde: Ny arbejdsform er bedre end sit rygte

Professor Anoush Margaryan fra Institut for Digitalisering forsker i blended learning og kollektiv og individuel læringsadfærd.


Hvad er gig-arbejde, og hvorfor har du fokus på lige præcis dette?

Gig-arbejde er en ny form for onlinearbejde, hvor arbejdstagere får opgaver (gigs) eller indgår i projektansættelser af varieret længde hos mange forskellige arbejdsgivere. Det foregår på platforme, hvor virksomheder og freelancere køber og sælger deres opgaver og kompetencer online. Opgaverne er designet, så de kan udføres uafhængigt af andre, og de indbyrdes afhængigheder, vi kender fra en organisation er helt bevidst fjernet. Men i modsætning til lønmodtagere på traditionelle arbejdspladser har arbejdstagere på disse nye cloud-arbejdspladser hverken adgang til uddannelse eller mentorordninger eller samme mulighed for samarbejde og videndeling med kollegerne.

Politikere, medier og nogle forskere har en tendens til at antage, at gig-arbejde undergraver kvalificeret arbejdskraft. At den fratager arbejdstagere muligheden for at opkvalificere og udvikle sig, fordi platformene hverken tilbyder oplæring eller uddannelse, og fordi opgaverne er autonome og præget af gentagelser. Jeg ville gerne undersøge, om denne antagelse havde hold i virkeligheden eller ej.

Hvad er du nået frem til?

Vi indsamlede data fra arbejdstagere, ejere, kunder, politikere, fagforeninger og uddannelsesudbydere fra fem platforme i seks europæiske lande (2.200 spørgeskemaer og 100 interviews) for at forstå, hvilke færdigheder arbejdstagerne udvikler i deres onlinearbejde; hvilken læring de selv har taget initiativ til, hvilken strategi de bruger, hvad der motiverer dem til at tage et gig, og hvordan de ser deres arbejde i sammenhæng med deres liv, karriere og ambitioner.

Vi nåede frem til tre konklusioner:

1. De fleste arbejdstagere på platformene tager selv initiativ til en lang række udviklingsaktiviteter. De læser fx regelmæssigt op på den seneste udvikling inden for deres felt, de sætter mål for sig selv, og de måler på deres fremskridt. De har samtidig fokus på det sociale, og de netværker regelmæssigt for at dele viden og lære fra andre.

2. Arbejdstagerne tilegner sig over 200 forskellige færdigheder gennem deres daglige arbejde på platformene.

3. Nogle platforme støtter indirekte arbejdstagernes professionelle udvikling, selvom platformene ikke tilbyder direkte uddannelse. Fx anbefaler de jævnligt kurser, skaber diskussionsfora, tilbyder mikrocertificering (korte kurser) og rådgiver om kompetencer.

Hvordan er resultaterne relevante for samfundet?

Som de første på internationalt plan har vi afdækket tendenser og udfordringer for kompetenceudvikling på cloud-arbejdspladser. Vi har nu et oplyst grundlag til at skabe politiske initiativer for nye former for digitalt arbejde og se læringspotentialet heri.

Den globale udbredelse af online gig-platforme har været støt stigende, og gig-arbejde er blevet en vigtig indtægtskilde både i u-lande og i-lande. Vi tror, at denne måde at arbejde på er kommet for at blive og i fremtiden vil fungere sammen med traditionelle arbejdspladser i forskellige økosystemer. Så for at understøtte overgangen til denne måde at arbejde på er det vigtigt at forstå lærings- og udviklingspotentialet ved gig-arbejde, og hvad der skal til for at få succes med det.


Læs mere om Professor Anoush Margaryan her

Du kan læse mere om forskning i gig-arbejde her:

 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 19/05/2022