Fornem pris til CBS-forskere: Sådan tiltrækker byer udenlandske investeringer

CBS-forskere vinder fornem pris for forskning i, hvad der karakteriserer de globale byer, som er gode til at tiltrække internationale investeringer. København er en af dem, og forskningen kan inspirere både byer og virksomheder til at styrke deres position i konkurrencen.

10/07/2023

Foto: Shutterstock

Man behøver ikke at være stor for at være god. Det er København et eksempel på. Danmarks hovedstad rangerer pænt højt blandt de byer, det er attraktivt at drive international forretning fra. København er en såkaldt ’global city’, dvs. en by som tilbyder det, der skal til, for at internationale virksomheder vil investere penge og opbygge datterselskaber.

”Der er tre nøgle-egenskaber, som karakteriserer de globale byer, som det er attraktivt for virksomheder at investere i. Disse byer er i høj grad forbundet til såvel lokale som globale markeder. De har desuden et kosmopolitisk miljø med kulturel diversitet. Det vil sige et internationalt miljø, som ikke er underlagt nationale begrænsninger eller fordomme. Og så har de et stort udbud af avanceret service som advokater, finansvirksomheder og andre rådgivere,” siger Christian Geisler Asmussen, professor på CBS.

Disse særlige kendetegn fandt han frem til for ti år siden sammen med Bo Bernhard Nielsen, i dag professor på Sydney Universitet i Australien og ekstern lektor ved CBS, og Anthony Goerzen, der i dag er professor på Smith School of Business, Queens University i Kingston, Canada.

De tre har sammen skrevet en videnskabelig artikel Global cities and multinational enterprise location strategy, for hvilken de i juli hædres med en fornem pris, JIBS Decade Award from the Academy of International Business, på Academy of International Business konferencen i Warszawa. Et panel af fagfæller har bedømt deres artikel til over de sidste ti år at være den mest indflydelsesrige artikel, som er publiceret i 2013 i det særdeles velanskrevne tidsskrift Journal of International Business Studies.

Byer konkurrerer mod byer

Siden 2013 er der sket mange ting i verden som eksempelvis yderligere digitalisering, nye politiske magtbalancer, en pandemi og forandringer af virksomhedernes forsyningskæder. Men grundlæggende holder konklusionerne fra 2013 stadig, siger Christian Geisler Asmussen og Bo Bernhard Nielsen. De er begge fortsat med at forske i samspil mellem byer og business.

Rent videnskabeligt var det banebrydende ved den prisbelønnede artikel, at de tre forfattere definerede og udøvede et nyt tværfagligt forskningsfelt. De kombinerede viden og metoder fra international virksomhedsøkonomi og økonomisk geografi.

Målet var at afklare, hvilke vilkår der får ledelser i multinationale selskaber til at placere et datterselskab i en specifik by eller område. Til grund lå data om 318 japanske virksomheders faktiske udenlandske investeringer i 7.000 datterselskaber.

De påviste, at konkurrencen om investeringer i høj grad foregår mellem byer – og i mindre grad mellem lande. For virksomheden handler det om at finde den by og lokation i byen, hvor omkostningerne ved at være udenlandsk virksomhed er mindst.

”Dengang fokuserede man meget på, at lande konkurrerer mod lande, og at virksomhederne vælger, hvor de skal placere deres investering på landebasis. Mens vores artikel sagde, at i virkeligheden handler det om, at man skal ned at kigge på et mindre niveau. Det er byer, der konkurrerer mod byer på tværs af landegrænser. Virksomheder vælger i virkeligheden deres placeringer af investeringer på mikroniveau. Det var en ny måde at se tingene på,” siger Bo Bernhard Nielsen.

Virksomheder kan bruge forskningen

Men det er ikke sådan, at virksomhederne allesammen vælger deres lokation ud fra en sirlig økonomisk analyse. I årenes løb har de to forskere interviewet mange virksomhedsledere, og ud fra disse interviews ved de, at virksomhedernes valg også er baseret på tilfældigheder. En by kan blive valgt på grund af virksomhedslederens personlige netværk, erfaring og præferencer, selv om det ikke i sig selv er en økonomisk rationel beslutning.

Derfor er en af nytteværdierne af forskningen, at virksomhedsledere kan blive inspireret til at foretage de rette analyser, før de beslutter sig for at lægge en investering i en by frem for en anden.

Det kan for eksempel gavne et stærkt ekspanderende foretagende som it-virksomheden Netcompany. Virksomheden kan bruge forskningen til at sikre sig den bedste position i konkurrence ved at lægge datterselskaber i de byer, der tilbyder de bedste vilkår i forhold til adgang til markedet, levevilkår for medarbejderne og muligheder for at rotere medarbejdere på tværs af internationale datterselskaber.

Inspiration til både små og store byer

Også byerne - såvel de mindre som de større - kan ifølge Bo Bernhard Nielsen og Christian Geisler Asmussen få glæde af den forskning, som blev grundlagt med artiklen i 2013 og siden er udbygget (se faktaboks og links). For politikere og planlæggere kan vælge at træffe beslutninger ud fra viden om, hvad der gør byerne attraktive. Det kan føre til investeringer, arbejdspladser, skattekroner og vækst.

For eksempel kan København skærpe sin position som global by ved at blive endnu mere grøn og bæredygtig, udvikle attraktive boligområder, velfungerende pendlermuligheder og internationale skoler. København kan også understøtte gode betingelser for uddannelsesinstitutioner som CBS, der leverer den arbejdskraft, som virksomhederne har brug for. Desuden viser forskningen, at andre danske kommuner, byer og industriklynger som Trekants-området kan have udbytte at udvikle lignende betingelser.

”Jeg tror, at på ét punkt har virksomhedernes beslutningsprocesser ændret sig, siden vi udgav artiklen i 2013. Dengang var virksomhedernes fokus på den bedste business case og på, hvordan kan vi lave mest profit. Det er der stadig fokus på, men de bløde værdier fylder mere. Medarbejdernes velvære fylder mere, og at man skal sørge for at placere sig et sted med høj livskvalitet og bæredygtige løsninger,” siger Bo Bernhard Nielsen.

Af journalist Marianne Bom
 

Andre artikler fra Cristian G. Asmussen og Bo B. Nielsen om samme emne:
Foreign ownership and global city characteristics: unpacking the connectivity of micro-locations
The location choice of foreign direct investments: Empirical evidence and methodological challenges

 

Kontakt:

CBS Press Contact: press@cbs.dk, tlf. +45 41852616

Christian Geisler Asmussen, professor, cga.si@cbs.dk, tlf. +45 38153034

Bo Bernhard Nielsen, professor på Sydney Universitet i Australien og ekstern lektor ved CBS, bn.si@cbs.dk eller bo.nielsen@sydney.edu.au

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 12/07/2023