Forældres kultur spiller en afgørende rolle for at børn af immigranter bliver iværksættere

Ny forskning viser, at andengenerationsindvandreres sandsynlighed for at blive iværksættere hænger sammen med deres forældres kulturelle baggrund. Det bør der tages højde for i initiativer til fremme af entreprenørskab.

27/02/2023


Photo:Shutterstock

I mere end 100 år har forskere hævdet, at kulturel baggrund er en afgørende faktor for iværksætteri. Beviserne har dog været usikre, fordi det har været vanskeligt for forskerne at adskille indflydelsen fra kulturen fra andre landespecifikke faktorer, som fx lovgivning og regulering.
Men nu viser ny forskning fra Copenhagen Business School og University of Groningen, at andengenerationsindvandrere faktisk har mere sandsynlighed for at starte virksomhed, hvis deres forældre kommer fra lande med en stærk iværksætterkultur. Studiet er offentliggjort i tidsskriftet Organization Science.

“Kulturen i andengenerationsindvandreres oprindelsesland påvirker deres mulighed for at blive iværksættere, selvom de er født og opvokset i det samme land,” siger postdoc Johannes Kleinhempel fra Copenhagen Business School.

Tænk på kulturen

Kultur spiller en afgørende rolle for, hvorvidt man bliver iværksætter. Det er vigtigt at vide, fordi iværksætteri fostrer innovation, jobs og økonomisk vækst.

“Forskningsresultaterne viser et behov for at medtænke den kulturelle kontekst, både når man laver politik for iværksætteri og søger at fremme det,” siger Johannes Kleinhempel.

Traditionelt har man primært forsøgt at fremme iværksætteri ved at forbedre økonomiske og institutionelle vilkår som fx bedre adgang til finansiering og mindre bureaukrati. Men der har ikke været lige så meget fokus på uformelle institutioner som fx kultur.
Men ifølge medforfatter på studiet, professor Sjoerd Beugelsdijk fra University of Groningen, bør man ændre på dette:

“Det er meget sandsynligt, at effekten af entreprenørskabsfremmende initiativer afhænger af kulturelle værdier og normer, så det er nødvendigt at tænke dem med,” siger han.

Iværksætteri flytter med over grænsen

På baggrund af to undersøgelsesgrupper – 65.023 andengenerationsindvandrere fra 52 slægter i USA og 4.165 andengenerationsindvandrere fra 31 slægter i Europa – har forskerne afdækket, at iværksætterkulturen i slægtens oprindelsesland forbindes positivt med sandsynligheden for at andengenerationsindvandrere er iværksættere.
Forskernes undersøgelser er robuste, når man tager højde for ikke-kulturelle faktorer som fx økonomiske midler, diskrimination på arbejdsmarkedet, kvalifikationer og familieforbindelser.
Studiet viser, at det er mere sandsynligt, at andengenerationsindvandrere i USA starter egen virksomhed, hvis andengenerationsindvandrere i Europa med samme baggrund også har en stærk tendens til iværksætteri og omvendt. Det underbygger, at kultur påvirker iværksætteri, da den eneste fælles faktor for grupperne er deres oprindelse.

Forældre spiller en vigtig rolle

Forskningsresultaterne er ikke kun relevante for dem, der udvikler iværksætterpolitik. De er også interessante for forældre, fordi de sætter fokus på vigtigheden af at opmuntre den næste generation til iværksætteri.

“Vores resultater viser, at det har betydning for sandsynligheden for, at andengenerationsindvandrere bliver iværksættere, hvor meget tid forældre er sammen med deres børn. Børn, der er meget sammen med deres forældre, opnår mere kulturel læring,” siger medforfattor og lektor Mariko Klasing fra University of Groningen.

"Hvad vores forskning i sidste ende dokumenterer, er, at kultur i høj grad påvirker iværksætteri, og at denne indflydelse kan gå i arv over mange generationer, også i forskellige økonomiske og institutionelle miljøer," afslutter Johannes Kleinhempel.

Om forskerne

Johannes Kleinhempel er postdoc ved Copenhagen Business School.

Mariko J. Klasing er lektor på Department of Global Economics and Management ved University of Groningen.

Sjoerd Beugelsdijk er professor i International Business ved University of Groningen.

Link til artikel

Kontakt:
Richard Steed 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 10/03/2023