Data: Fremtiden efterspørger disse tre kompetencer

Langt de fleste virksomheder er stadig ikke i stand til at forstå data, men det vil ændre sig i den nærmeste fremtid, fortæller lektor Raghava Rao Mukkamala.

24/10/2022

Topbillede

Af: Asbjørn Mølgaard Sørensen

I de seneste 20 år er mængden af digital data, som vi mennesker producerer, mangedoblet tusindvis af gange.

Men selvom mængden af data fortsat stiger, har vores evner til at analysere data hidtil ikke fulgt med. Faktisk er det stadig kun 10 procent af alle virksomheder, der evner at analysere den data, som de og deres kunder genererer.

”Virksomhederne har ikke evnerne til at bruge data effektivt, men de vil rigtig gerne. De har en stor motivation for at finde ud af, hvad deres kunder leder efter, hvad de kan lide og hvad de vil købe. Hvis de kan bruge den viden, kan de øge deres vækst. Dem, der ikke lærer at bruge data, vil blive overhalet af deres konkurrenter,” siger Raghava Mukkamala, der er lektor på Institut for Digitalisering (DIGI) på CBS.

Derfor forudsiger han, at efterspørgslen efter data-kompetencer vil stige, og at flere studerende i fremtiden vil lære data-kompetencer på mange forskellige uddannelser.

Det er noget, han selv har kunnet mærke på sit eget institut, både som forsker og underviser. I 2018 da han startede kandidat-programmet i Data Science på CBS havde han 24 studerende, men i dag optages der årligt mere end 130 studerende på programmet.

Men hvis vi spørger helt specifikt, hvad er det så præcis for nogle data-færdigheder, der vil blive brug for i fremtiden?

Ifølge Raghava Mukkamala er der tre overordnede emner indenfor hans disciplin, som vil blive rigtig store i fremtiden.

  1. Data Science

Først og fremmest vil evnen til at finde, analysere og forudsige data, blive endnu mere efterspurgt i fremtiden. Det kræver ikke bare en fundamental forståelse af machine learning og algoritmeudvikling, men også en business-forståelse af data, for data skal kunne omsættes til noget, der giver mening for virksomheder at undersøge.

”I Data Science er man meget interesseret i at kunne forudsige med stor nøjagtighed. Men ude i virkeligheden er lederen af en virksomhed mere interesseret i, hvordan den viden kan give en konkurrencemæssig fordel som fører til en højere vækst. Derfor vil der i fremtiden være rigtig stor efterspørgsel på kombinationen af begge disse forståelser,” siger Raghava Mukkamala.

  1. Cybersikkerhed

I de gode gamle dage havde virksomheder fuld kontrol over deres data, eftersom den data, de producerede, kun sjældent var digital. Men efterhånden som internethandelen udbredte sig, steg mængden af digital data som virksomheder producerede. Men på dette tidspunkt var datamængderne stadig begrænsede, og ofte blev de opbevaret lokalt og beskyttet af en firewall. I dag producerer virksomheder dog væsentlig mere data, som opbevares forskellige steder online. Derfor er antallet af cyberangreb og trusler mod virksomheder steget markant. Og det øger behovet for sikkerhed.

”Des mere digital data, du producerer, og jo flere steder det opbevares, des svagere vil sikkerheden være. Derfor vil vi se et stort behov for uddannelse i cybersikkerhed i fremtiden,” siger Raghava Mukkamala

  1. Blockchain

Blockchain er en metode, der kombinerer forskellige teknikker til at skabe et bogføringssystem, der holder styr på transaktioner og data fra forskellige deltagere i kæden.

Det er en innovativ teknologi, der skaber tryghed, gennemsigtighed og verificérbarhed af decentraliserede data. Det vil sige, at data’en ikke kan ændres på, uden at alle deltagere kan se det. Det gør f.eks. teknologien anvendelig i forhold til at lave sikre handler eller skabe gennemsigtighed i en virksomheds supply chain.

”Den her teknologi har været meget ’oppe i tiden’ de seneste år. Mange virksomheder har derfor forsøgt at udvikle applikationer, der gør brug af blockhain, uden at de egentlig har et formål med det. Men med tiden vil vi begynde at forstå, hvordan vi anvender teknologien bedst, og hvordan blockhain kan komme virksomheder til gode. Banker og den finansielle teknologibranche (også kaldet Fintech) vil være de første, der bruger teknologien til at skabe tillid og gennemsigtighed i deres applikationer, samt inddrage brugerne i et samarbejde. Derudover vil teknologien også være brugbar i situationer, hvor der er flere deltagere, som vil samarbejde på en sikker og gennemsigtig måde.”

Ved Digital Tech Summit 2022 vil Raghava Mukkamala sammen med Kim Normann Andersen, der er professor på Institut for Digitalisering (DIGI) på CBS, fortælle mere om, hvilke færdigheder der vil blive efterspurgt i fremtiden.

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 24/10/2022